Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı-4 - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı-4

1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. CSS komutlarından margin komutunun görevi nedir? Açıklayınız. (5p)
Cevap:Dış kenar boşluğu ayarlama komutudur.

b. margin: 10px 5px 10px 5px; CSS komut satırı ne anlama gelir? Açıklayınız. (5p)
Cevap:Üstten 10px, soldan 5px, alttan 10px, sağdan 5px dış kenar boşluğu bırakır.

 

2. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. CSS komutlarından padding komutunun görevi nedir? Açıklayınız. (5p)
Cevap: İç kenar boşluğu ayarlama komutudur.

b. padding: 5px 5px 10px 10px; CSS komut satırı ne anlama gelir? Açıklayınız. (5p)
Cevap: Üstten 5px, soldan 5px, alttan 10px, sağdan 10px iç kenar boşluğu bırakır.

3. border:1px solid red; CSS komut satırı ne anlama gelir? Açıklayınız. (10p)
Cevap:1px kalınlığında kırmızı renkli tek çizgili kenarlık oluşturur.
4. Kullanım yerlerine göre CSS çeşitleri nelerdir? Yazınız. (10p)
Cevap: Yerel, bağlantılı, global.
5. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. background-image CSS komutunun görevi nedir? Açıklayınız. (5p)
Cevap: Arka plana resim ekler.

b. background-colorCSS komutunun görevi nedir? Açıklayınız. (5p)
Cevap: Arka plan rengini belirler.

6. Aşağıdaki programı kodu çalıştığında ekran çıktısı ne olur? yan tarafına yazınız.

var enbuyuk=0;
for(var i=1;i<=10;i++)
{
var sayi=parseInt(prompt(i+”. Sayıyı Giriniz:”));
document.write(sayi + “<br>”);
if (sayi>enbuyuk)
{
enbuyuk=sayi;
}
}
document.write(“En büyük sayı:”+enbuyuk);

7. Aşağıdaki Javascript dilinde tanımlanan değişkenlerin doğru veya yanlış olduğunu yanlarına yazınız.(5*2p=10p)

adiSoyadi:Doğru               1ogrenciAdi: Yanlış                 ogrenciAdi1: Doğru          ogrenci adi: Yanlış             document: Yanlış

8. Dreamweaver programında kullanılan aşağıdaki kısa yolların görevlerini yazınız. (4*5p=20p)
Ctrl + O: Var olan bir sayfayı açar.
Ctrl + N: Yeni bir belge oluşturur.
Ctrl + S: Açık olan belgeyi kaydeder.
F12:  Açık olan Html sayfasını ilgili web tarayıcıda gösterir.
9.<input type=”text” maxlength=”11”> Html satırı ne iş yapar? Açıklayınız. (10p)
Cevap: En fazla 11 karakter girişi yapılabilen bir metin kutusu oluşturur.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
1
+1
0
+1
2

Yorum Yap