Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

Sorular

Cevaplar

1-Cascading Style Sheets  nedir?

CSS

2-Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil şablonumuzun yolu …………. etiketleri arasında belirtilir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

<head> <head>

3-Global CSS kullanımında, stil şablonumuzu hangi etiket içinde tanımlarız?

style

4-p {color:______; text-align:_______;} yanda yer alan CSS söz diziminde rengin kırmızı hizalamanın orta olması için sıra ile boşluğa ne yazılmalıdır?

red, center

5-Stil şablonlarımıza açıklama satırı eklemek için ……………….. etiketlerini kullanırız. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

/* açıklama satırı */

6-Kullanım yerine göre CSS çeşitlerinden iki tane yazınız?

Yerel, Bağlantılı ve Global

7-# operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır?

ID

8-RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir?

Kırmızı, Yeşil, Mavi

9-Uzunluk birimlerinden 1em kaç piksele denk gelmektedir?

16px

10-………..göreceli (bağıl) uzunluk birimlerindendir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

em

11-Zemin rengini değiştirmeye yönelik CSS kodu nedir?

background-color

12-Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için  hangi özellik ve değeri kullanılır?

text-decoration:none;

13-Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en altta ve ortada olması için       background-position:……….;  özellik ve değerinde olması gerekir.  Noktalı kısma ne gelmelidir ?

center bottom;

14-Bir metindeki satırların arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarayan özelliği nedir?

line-height

15-Bir metindeki kelimelerin arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarayan CSS özelliği nedir?

word-spacing

16-Kenar dışı boşluğu ayarlamak için hangi CSS özellİği  kullanılır?

margin

17-Kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur?

dotted

18-Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

padding-left

19-Üst üste çakışan ögelerin hangisinin altta, hangisinin üstte olacağını hangi özelliği kullanarak ayarlarız?

z-index

20-Bir metindeki kelimelerin ilk harfini büyük harfe çeviren CSS özelliği text-transform:………….; dir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

capitalize

21-Yatay menü yapımında <li> etiketinin display değeri ……………… olmalıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

inline

22-Menü elemanlarının üzerine fare ile gelindiğinde biçeminin değişmesi için (rollover efekti) …………………..etiketine stil uygulanmalıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

a:hover

23-Liste elemanlarının madde imlerini kaldırmak için list-style özelliğine……………değeri verilmelidir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

None

24-…………………………. tasarımı kullanıcıya hızlı geçiş imkânı veren ve kullanılan alandan tasarruf sağlayan menü tasarımıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

Sekmeli menü

25-Menü elemanlarının alt alta sıralandığı menülere ………………………..denir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

Dikey menü

26-<!–[ if IE lt 6]> şartlı yorum başlangıcında hangi tarayıcılar hedef alınmıştır?

IE6 Alt sürümleri

27-Sayfalarımızın en başında dokümanımızın tipini belirlemeye yarayan etiketin ismi nedir?

Head

28-Şartlı yorumlar tanımlanırken kullanılan  operatörlerden 2 tanesini yazınız?

$    !    [

29-Metin rengini değiştirmeye yönelik CSS özelliği nedir?

color

30-Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için hangi özellik kullanılır?

text-decoration

31-Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en üstte ve solda olması için background-position:……………….. ; olarak ayarlanmalıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

top left

32-Kenar içi boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?

margin

33-Bir metindeki kelimelerin tüm harflerini büyük harfe çeviren CSS özelliği text-transform:………….; dir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

uppercase

34-Kenar çizgisi biçemlerinden hangisi çift çizgi oluşturur?

double

35-Ögeleri konumlandırırken konumunu position:…………….. ; özelliği ile sabit yaparız. Noktalı kısma ne gelmelidir?

fixed

36-Yatay menü yaparken display özelliğine hangi değer verilmelidir?

inline

37-Dikey menü yaparken display özelliğine hangi değer verilmelidir?

block

38-Yatay açılır menü yaparken float özelliğine hangi değer verilmelidir?

left

39-Paragraf etiketi nasıl başlatılır ve biter

<p> </p>

40-Tarayıcımızın hangi versiyona göre sayfamızı yorumlayacağını ayarlamaya imkân sağlayan moda ne ad verilir?

Uyumluluk Modu

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap