Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı-Klasik - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı-Klasik

S.No Sorular Cevaplar
1
A B
C D

Yukarıdaki tabloyu oluşturan HTML kodlarını yazınız.

<table border=”1”>
<tr><td>A</td><td>B</td></tr>
<tr><td>C</td><td>D</td></tr>
</table>
2 Google yazısına tıkladığımızda Google internet sayfasını yeni bir sayfada açan html kodunu yazınız. <a href=http://www.google.com href=”_blank”>Google</a>
3 resim.jpg isimli resmi genişliği 500 yüksekliği 300 olacak şekilde sayfaya ekleyen html kodunu yazınız. <img src=”Resim.jpg” width=”500” height=”300”>
4 Tokat MTAL yazısını, yazı tipi Arial ve yazı rengi Kırmızı olacak şekilde ekrana yazdıran html kodunu yazınız. <font family=”arial” color=”red”>Tokat MTAL</font>
5 Colspan ve Rowspan kelimeleri nedir açıklayınız. Colspan: Tabloda aynı satırdaki hücreleri birleştirir.
Rowspan: Tablodaki aynı sütundaki hücreleri birleştirir.
6 Kullanım yerlerine göre CSS çeşitleri nelerdir adlarını yazınız. Yerel Css, Genel Css, Harici Css
7 CSS Seçici çeşitlerini yazınız. Sınıf (class) Seçicisi, Id Seçicisi, Etiket (tag) Seçicisi
8 Bir html sayfasının tamamının zemin rengini mavi yapan CSS kodunu yazınız. Body { background-color:blue; }
9 background-repeat:repeat-x; Css kodunun anlamını yazınız. Eklediğimiz görseli yatay olarak x ekseni boyunca tekrar ettirir.
10 .kutu { Magrin:20px 30px 40px 50px; }  Css kodunun anlamını yazınız. Kutunun üstten 20px, sağdan 30px, alttan 40px, soldan 50px dış boşluk bırakılmasını sağlar.
11 Javascript document.write() komutunun görevini yazınız. Ekrana yazı yazdıran komuttur.
12 Html sayfasına javascript kodu eklemek için yazılması gereken kodu tam olarak yazınız. <script type=”text/javascript” language=”javascript”></script>
13  

Aşağıdaki javascript kodu çalıştırılırsa ekran çıktısı ne olur.

var sayi=10;
sayi++; sayi++; sayi=sayi+10;
sayi–; sayi=sayi/3;
document.write(sayi);

7
14 1’den 100’e kadar olan tek sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programını for döngüsü ile yapınız. var i;
document.write(“1 den 100e kadar olan tek sayılar<br><br>”);
for(i=1;i<101;i=i+2)
{
document.write(i + “<br>”);
}
15 Klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını bulup ekrana yazdıran javascript programını for döngüsü ile yapınız. var i;   var sayi;    var toplam=0;
sayi=prompt(“Bir sayı giriniz:”);
document.write(sayi + ” e kadar olan çift sayıların toplamı:<br><br>”);
for(i=1;i<=sayi;i=i+2)
{
toplam=toplam+i;
}
document.write(“Sayıların Toplamı:” + toplam);
16 Aşağıdaki javascript kodu çalıştırılırsa ekran çıktısı ne olur.

var i,sayi=0;
for (i=1;i<12;i++)
{
sayi=sayi+i;
}
document.write(sayi);

66
17 0’den 100’e kadar olan çift sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programını while döngüsü ile yapınız. var i=0;
while (i<101)
{
document.write(i + “<br>”);
i=i+2;
}
18 Klavyeden girilen yaş ve cinsiyet bilgisine göre kişinin askere gidip gidemeyeceğini bulan programın javascript kodunu yazınız.
Not: sadece yaşı 20 yada üzerinde ve cinsiyeti erkek olanlar gidebilir.
var yas=prompt(“Kişinin Yaşını Giriniz:”);
var cinsiyet=prompt(“Kişinin Cinsiyetini Giriniz:”);
if (yas>20 && cinsiyet==”Erkek”)
{
document.write(“Bu Kişi Askere Gidebilir”);
}
else
{
document.write(“Bu Kişi Askere Gidemez”);
}
19  

Aşağıdaki javascript kodu çalıştırılırsa ekran çıktısı ne olur.

var sayi1=120;
var sayi2=30;

var topla=sayi1+sayi2;
var cikar=sayi1-sayi2;
var carp=sayi1*sayi2;
var bol=sayi1/sayi2;

document.write(“Sayıların Toplamı:” + topla + “<br>”);
document.write(“Sayıların Farkı:” + cikar + “<br>”);
document.write(“Sayıların Çarpımı:” + carp + “<br>”);
document.write(“Sayıların Bölümü:” + bol + “<br>”);

Sayıların Toplamı:150
Sayıların Farkı:90
Sayıların Çarpımı:3600
Sayıların Bölümü:4
20 Klavyeden girilen notuna göre notu 50 yada daha büyükse dersten geçti 50’nin altında ise dersten kaldı şeklinde ekrana yazdıran programın javascript kodlarını yazınız. var notu=prompt(“Ders Notunu Giriniz”);
if (notu<50)
{
document.write(“Dersten Kaldınız”);
}
else
{
document.write(“Dersten Geçtiniz”);
}
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
1
+1
0
+1
1
+1
2
+1
0
+1
4

Yorum Yap

3 Yorum