Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı ve Cevapları - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı ve Cevapları

1. HTML dosyası içerisinde Javascript kodlarını çalıştırmak için gereken kod satırını yazınız. (5p)

Cevap: <script type=”text/javascript”></script>

2. “document.write” komutunun görevini yazınız. (5p)

Cevap: Ekrana yazı yazdıran komuttur.

3. Aşağıdaki değişken isimlerinden doğru ve yanlış olanları yanlarına yazınız. (5p)

Cevap:

a) 1dersadi    : Yanlış
b) dersadi1    : Doğru
c) dersadi_1  : Doğru
d) dersadi 1  : Yanlış
e) ders_adi1 : Doğru

4. Javascript dilinde tek satır ve birden çok satırı yorum satırı yapmak için gereken ne yapılır. (5p)

Cevap:

Tek satır : // simgeleri kullanılır
Çok satır : /* */ simgeleri arasına yazılır.

5. Javascript dilindeki veri tiplerinden 2 tanesini yazınız. (5p)

Cevap: Number, boolen, string,

6. Javascript dilinde “alert” komutu ne iş yapar. (5p)

Cevap: Ekranda kutu şeklinde mesaj veren komuttur.

7. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir? (5p)

wtp2022-27

Cevap: 4

8. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir? (5p)

wtp2022-28

Cevap:

10
15
20

9. Javascript dilinde prompt komutunun görevi nedir? (5p)

Klavyeden veri girişi yapmamızı sağlayan komuttur.

10. Javascript dilinde kullanılan döngü komutlarından iki tanesinin adını yazınız. (5p)

For, while, do while

11. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir? (5p)

wtp2022-211

1, ,3,4

12. Aşağıdaki ifadelerden doğruların yanlarına “D” yanlışların yanlarına “Y” yazınız. (5p)

( D ) Bütünü parçalara ayırmak için fonksiyonları kullanabiliriz.

( D ) Fonksiyon tanımlayarak aynı kod blokunu hızlı bir şekilde başka bölümlerde kullanabiliriz.

( D ) Ternary operatörü ile if deyiminin yaptığı işleri yapabiliriz.

( Y ) Switch tek koşul için çalışır.

( D ) Delete ile dizi içerisinde istenilen eleman silinebilir.

13. 1’den 10’a kadar olan sayıları alt alta yazdıran javascript kodunu yazınız. (10p)

wtp2022-213

14. 20’ye kadar olan çift sayıları alt alta yazdıran javascript kodunu yazınız. (10p)

wtp2022-214

15. Klavyeden girilen 2 sayını toplamını bulup ekranda gösteren javascript kodunu yazınız. (10p)

wtp2022-215

16. Aşağıdaki javascript kodunun ekran çıktısı nedir? (10p)

wtp2022-216

Süre 1 Ders Saatidir.
Başarılar Dileriz

Word dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap