Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Web Tasarımı ve Programlama Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


Soru1. Cascading Style Sheets nedir?

–> CSS

Soru2. Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil şablonumuzun yolu …………. etiketleri arasında belirtilir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

–> <head> <head>

Soru3. Global CSS kullanımında, stil şablonumuzu hangi etiket içinde tanımlarız?

–> style

Soru4. p {color:______; text-align:_______;} yanda yer alan CSS söz diziminde rengin kırmızı hizalamanın orta olması için sıra ile boşluğa ne yazılmalıdır?

–> red, center

Soru5. Stil şablonlarımıza açıklama satırı eklemek için ……………….. etiketlerini kullanırız. Noktalı kısma ne gelmelidir ?
–> /* açıklama satırı */

Soru6. Kullanım yerine göre CSS çeşitlerinden iki tane yazınız?

–> Yerel, Bağlantılı ve Global

Soru7. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır?

–> ID

Soru8. RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir?

–> Kırmızı, Yeşil, Mavi

Soru9. Uzunluk birimlerinden 1em kaç piksele denk gelmektedir?

–> 16px

Soru10. ………..göreceli (bağıl) uzunluk birimlerindendir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

–> em

Soru11. Zemin rengini değiştirmeye yönelik CSS kodu nedir?

–> background-color

Soru12. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için hangi özellik ve değeri kullanılır?

–> text-decoration:none;

Soru13. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en altta ve ortada olması için background-position:……….; özellik ve değerinde olması gerekir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

–> center bottom;

Soru14. Bir metindeki satırların arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarayan özelliği nedir?

–> line-height

Soru15. Bir metindeki kelimelerin arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarayan CSS özelliği nedir?

–> word-spacing

Soru16. Kenar dışı boşluğu ayarlamak için hangi CSS özellİği kullanılır?

–> margin

Soru17. Kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur?

–> dotted

Soru18. Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

–> padding-left

Soru19. Üst üste çakışan ögelerin hangisinin altta, hangisinin üstte olacağını hangi özelliği kullanarak ayarlarız?

–> z-index

Soru20. Bir metindeki kelimelerin ilk harfini büyük harfe çeviren CSS özelliği text-transform:………….; dir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

–> capitalize

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap