Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-3

1. (D ) Anasayfa programlama yazılımında MasterPage olarak adlandırılmaktadır.

2. (Y) Bir web sitesine bir tane MasterPage eklenebilir.

3. (D ) Bir MasterPage üzerinde sayfalarda değişen ve sabit kalan alanlar belirlenebilir.

4. (Y ) MasterPage üzerinde yapılan değişiklik diğer sayfalara tek tek yansıtılmalıdır.

5. (Y ) Masterpage kodları @Page direktifi ile başlar.

6. (D ) Sayfalarda değişen alanlar ContentPlaceHolder kontrolü ile belirlenir.

7. (D ) Bir MasterPage’de birden fazla ContentPlaceHolder kontrolü eklenebilir.

8. (D ) Türetilen sayfanın kodlarında hangi MasterPage sayfasından türetildiği @Page direktifi içinde belirtilir.

9. (Y ) Stil dosyaları sayfaya bağlanırken <body>…</body> etiketleri arasında tanımlanır.

10. (Y ) Stil dosyaları hazırlanırken kod tamamlama özelliği kullanılmaz.

11. Anasayfa dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .aspx
B) .asax
C) .master
D) .config

12. Anasayfa dosyaları hangi direktif ile başlar?

A) @Page
B) @Master
C) @Control
D) @Register

13. Aşağıdakilerden hangisi ContentPalceHolder kontrolü için yanlıştır?

A) MasterPage sayfasından türeyen sayfalar için düzenlenebilir alanlardır.
B) MasterPage sayfasında birden fazla ContentPlaceHolder kontrolü kullanılabilir.
C) MasterPage sayfasında programlama yazılımı başlangıçta iki tane ContentPlaceHolder kontrolü ekler.
D) MasterPage sayfasında programlama yazılımı başlangıçta eklenen ContentPlaceHolder kontrolleri silinemez.

14. Stil sayfalarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .aspx
B) .css
C) .master
D) .config

15. Stil sayfası kuralları belirlenirken kuralın isminin önünde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

A) Nokta ( )
B) Virgül (,)
C) Ünlem (!)
D) Noktalı Virgül (;)

16. Stil dosyaları sayfalara bağlanırken hangi etiketler arasında tanımlanır?

A) <body>…</body>
B) <title>…</title>
C) <head>…</head>
D) <form>…</form>

17. ASP.NET web sitelerinde temalar hangi klasör altında tutulur?

A) App_Data
B) App_Themes  
C) App_Code
D) App_Browser

18. Dış görünüm dosyaları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Style Sheet
B) Skin File
C) SiteMap
D) Text File

19. Web sitesine tema uygulamak için hangi dosya kodlarına ekleme yapılmalıdır?

A) Global.asax
B) Web.sitemap
C) Favicon.ico
D) Web.config

20. Çalışma zamanında sayfanın temasının belirlenmesi için gerekli kodlar hangi sayfa olayına yazılmalıdır?

A) Page_Load
B) Page_PreRender
C) Page_Unload
D) Page_PreInit

21. Site haritası dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .css
B) .sitemap
C) .config
D) .asax

22. Açılır menüler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir sayfaya birden fazla açılır menü oluşturulabilir.
B) Açılır menülerin görünümleri değiştirilebilir.
C) Açılır menü ögeleri sadece statik olarak eklenebilir.
D) Açılır menü ögeleri seviyelere göre gruplanabilir.

23. QueryString taşınan veriler sayfa adresinde yer alan hangi simgeden sonra gösterilir?

A) ! (Ünlem)
B) ? (Soru İşareti)               
C) * (Yıldız)
D) = (Eşittir)

24. Aşağıdaki durum yönetim nesnelerinden hangisi verileri istemci bilgisayarında fiziksel olarak saklamak için kullanılır?

A) QueryString
B) ViewState
C) Cookie
D) Session

25. Aşağıdaki durum yönetim nesnelerinden hangisinde tutulan veriler PostBack işleminden sonra şifreli olarak gönderilir?

A) ViewState
B) Cookie
C) Application
D) QueryString

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap