Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-4 - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-4

1. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?

A) Label
B) TextBox
C) HyperLink
D) ListBox

2. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

A) Text
B) TextMode
C) MaxLength
D) ReadOnly

3. Aşağıdaki kontrollerinden hangisi bir resmi butona dönüştürür?

A) Button
B) LinkButton
C) ImageButton
D) HyperLink

4. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?

A) DropDownList
B) ListBox
C) RadioButton
D) BulletedList
5. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?

A) Literal
B) Calendar
C) Panel
D) FileUpload

6. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) asax
B) ascx
C) asmx
D) aspx

7. Kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren düğme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Submit
B) Reset
C) Onay Kutusu
D) Radyo Düğmesi

8- Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki satırların arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?

A)rowspace
B)font-space
C)line-height
D)height

9- Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur?

A) solid
B) inset
C) dashed
  D) dotted
10- Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar?

A) border-width:5px 4px 3px 2px
B) border-width:4px 5px 3px 2px
C) border-width:5px 3px 4px 2px
D) border-width:5px 2px 4px 3px

11- String fonksiyonların hangisi karakterlerin bir bölümünü alıp yeni bir sonuç olarak döndürür?

A) Slice() 
B) Split()
C) Replace()
D) Search()

12-İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?

A) .edu 
B) Gov
C) .mil
D) net

13-Sayfanın arka plan rengini değiştirmek için kullanılan kod aşağıdakilerden hangisidir?

A) <bg color> 
B) <img>
C) <background>
D )<bg sound>

14- Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil şablonumuzun yolu nerede belirtilir? 

A) <body> etiketi içinde
B) Sayfamızın en başında
C) Sayfamızın en sonunda
D)<head> </head> etiketleri arasında

15- Aşağıdakilerden hangisi bir web taraycı çeşidi değildir? 

A) Ipad 
B) Firefox
C) Chrome
D) Internet Explorer
16-CSS ile bir metnin rengini değiştirmek için kullanılan kod aşağıdakilerden hangisidir?

A)Txt –color
B)Font-color
C)Text-color 
D)Color

17-Bir sayfa açıldıktan hemen sonra bir uyarı penceresi açılmasını istiyorsak hangi kodu kullanmamız gerekir?

A) onClick 
B) onChange
C) onLoad
D) onFocus

18-Aşağıdakilerden hangisi Javascript başlatma Tagıdır?

A) head
B) script type text javascript
C) html
D) script

19- Atama  oparötrü aşağıdakilerden hangisidir?

A) +          
B) –           
C) =           
D)*

20-Aşağıdaki komutlardan hangisi mesaj kutusunu açar?

A) Document.write
B) Action
C) Onclick                   
D) Alert
21- Bir web sayfası  için yazılan genel css kodları hangi etiketle başlar?

A) <link> 
B) <script>                 
C) <head>                 
D) <style>

22- Aşağıdakilerden hangisi  bir web  tarayıcı programıdır?

A)flash    
B)frontpage              
C)Internet Explorer
D)html

1)atama
2)üyelik
3)ilişki
4)eşitlik
5)koşul

23- Yukarıdaki operatörleri öncelik sırasına göre yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru sıralayınız.

A) 2, 3, 4,5,1             
B) 1,2,3,4,5                
C) 2,3,5,4,1                
D) 1,2,3,5,4

1)SAYI İLE BAŞLAYAMAZ
2)Kelimeler arası boşluk kullanılmaz
3)Boşluk kullanılır

24- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri değişken oluşturma kurallarındandır?

A) 2           
B) 1,2                          
C) 2,3       
D) 1,2,3

25. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?
A) Solution Explorer                 
B) Team Explorer
C) Server Explorer                     
D) Toolbox

26. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece bir programlama dili seçilebilir.
B) .NET platformu sürümü seçilebilir.
C) Proje konumu belirlenebilir.
D) İsteğe bağlı proje seçilebilir.

27. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?

A) ASP.NET Web Forms Site
B) ASP.NET Web Site (Razor)
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D) ASP.NET Empty Web Site

28. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?

A) File System          
B) http     
C) FTP      
D) Network

29. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?

A) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir.
B) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir.
C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.
D) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

30. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?

A) HTML                     
B) Standart                
C) General                 
D) Data

31-)İstenilen metni kalın yazmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <B>                         
B) <I>                          
C) <BR>                      
D) <U>

32-)Aşağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?

A) p {color:red: text-align:center};         
B) p {color-red; text-align-center}
C) p {color:red; text-align:center;}         
D) p (color:red; text-align:center;)

33-)Aşağıdakilerden hangisi “baslik” isimli sınıf seçicisine ait bir paragrafın öz niteliğidir?

A) id= “#baslik”                           
B) id=”baslik”
C) style=”baslik“                         
D) class=”baslik”

34- Hangisi tabloda çerçeve kalınlığını belirler?

A) <table line=”1”>                   
B) <table format=”1”>
C) <table border=”1”>             
D) <table frame=”1”>

35-Hangisi bağlantıyı yeni bir pencerede açar?

A) target=”_blank”                    
B) target=”_parent”
C) target=”_self”                        
D) target=”_top”

36- Bir tablo hücresinin genişliğini diğer hücrelerden daha büyük yapmak için td tag’inin hangi özelliği kullanılır?

A) cols                         
B) rows                       
C) colspan                  
D) rowspan

37-Bir yazının biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) < font>                  
B) < body>                
C) < title>                   
D) < table>

38-CSS (Cascading Style Sheet) ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Bir tablonun border’ının rengi kırımızı yapılması
B) Bir yazının fontunun Arial yapılması
C) Bir link alt çizgisinin kaldırılması
D) Bir sayfanın yeniden yüklenmesi

39- test.css dosyalarındaki style’leri kullanmak için hangi tag kullanılmalıdır?

A) html                       
B) style                       
C) link                          
D) body

40- Aşağıdakilerden hangisi JavaScript’te açıklama  (pasif)   satırı işaretidir?
A) / Açıklama Satırı /                
B) <– Açıklama Satırı
C) /* Açıklama Satırı */           
D) << Açıklama Satırı >>

41- ASP.Net dilinde kullanılan doğrulama kontrollerinden 3 tanesinin adını yazarak ne işe yaradıklarını kısaca yazınız.
CEVAP:

-RequiredFieldValidator: Kullanıcının belirtilen alanı boş geçmesini engelleyerek mutlaka doldurmasını sağlayan doğrulama kontrolüdür.

-RangeValidator: kullanıcı tarafından girilen bir değerin belirli bir aralıkta tutulmasını sağlamak için kullanılır

-CompareValidator: kullanıcılar tarafından girilen değerlerin başka bir değerle karşılaştırmasını yapar.

-RegularExpressionValidator: kullanıcı tarafından girilen değerin belirli bir söz dizimi şeklinde girilmesini sağlamak için kullanılır.

42- Web sayfasına 40 kez ANKARA yazan javascript kodlarını for döngüsü kullanarak yazınız?

CEVAP:

for(var i=1; i<=40; i++)

{

document.write(“ANKARA<br>”);

}

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap