Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. Html belgesinin bölümüne yazılan ve bir defaya mahsus olmak üzere sadece yazıldığı yerde etkili olan stil şablon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerel CSS

B) Genel CSS

C) Harici CSS

D) Hiçbiri

 

2. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır?

A) Sınıf(class)

B) Global

C) ID

D) Etiket(tag)

 

3. Aşağıdakilerden hangisi uzun RGB kodu ile heksadesimal renk belirlemeye örnektir?

A) #FCFCFC;

B) #RGB(125,124,245);

C) Black;

D) #F00;

 

4.) Aşağıdaki uzunluk birimlerinden hangisi göreceli (bağıl) uzunluk birimlerindendir?

A) cm

B) em

C) in

D) pt

 

5.HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?
A) <body color=”blue”>
B) <body bgcolor=”blue”>
C) <body background=”blue”>
D) <body set=”blue”>

 

6. Aşağıdakilerden hangisi uygun değişken ismidir?

A) case

B) try

C) tree

D) const

 

7. Bir tablonun hücre rengini değiştirmek için hangi etiket kullanılır?

A) <TABLE BGCOLOR=”…”>

B) <TABLE BG=”…”>

C) <TABLE BACKGROUND=”…”>

D) <TABLE PIC=”…”>

 

8- Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

A)margin-left

B)padding-left

C)left-margin

D)left-padding

 

9- Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki satırların arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?

A)rowspace

B)font-space

C)line-height

D)height

 

10- Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur?

A) solid

B) inset

C) dashed

D) dotted

     

11- Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar?

A) border-width:5px 4px 3px 2px

B) border-width:4px 5px 3px 2px

C) border-width:5px 3px 4px 2px

D) border-width:5px 2px 4px 3px

 

12- Aşağıdaki methodlardan hangisi karakter dizisindeki değeri getirir ?

A) characterAt()

B) getCharAt()

C) cHarAt()

D) hiçbiri

 

13- String fonksiyonların hangisi karakterlerin bir bölümünü alıp yeni bir sonuç olarak döndürür?

A) Slice()

B) Split()

C) Replace()

D) Search()

 

14- Hangi fonksiyon bir string dizisindeki değerlerin tümünü büyük harfe çevirir?

A) toLocaleUpperCase()

B) toUpperCase()

C) toString()

D) substring

 

15-İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?

A) .edu

B) Gov

C) .mil

D) net

 

16-Sayfanın arka plan rengini değiştirmek için kullanılan kod aşağıdakilerden hangisidir?

A) <bg color>

B) <img>

C) <background>

D )<bg sound>

 

1-İçerik          

2-Güvenilebilirlik

3-Çok dillilik

4-Kullanılabilirlik

17-Yukarıdakilerden  hangisi web tasarımın temel ilkelerindendir ?

A) 1-2-3-4

B) Yalnız 3

C) 1-4

D) 3-4

 

18- Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil şablonumuzun yolu nerede belirtilir? 

A) <body> etiketi içinde 

B) Sayfamızın en başında 

C) Sayfamızın en sonunda 

D)<head> </head> etiketleri arasında

 

19- Aşağıdakilerden hangisi bir web taraycı çeşidi değildir? 

A) Ipad 

B) Firefox 

C) Chrome 

D) Internet Explorer

 

20-Sayfalarımızın en başında dokümanımızın tipini belirlemeye yarayan etiket hangisidir? 

A) Style 

B) Meta 

C) Head 

D) !Doctype

 

21-CSS ile bir metnin rengini değiştirmek için kullanılan kod aşağıdakilerden hangisidir?

A)Txt –color

B)Font-color

C)Text color

D)Color

 

22-Bir sayfa açıldıktan hemen sonra bir uyarı penceresi açılmasını istiyorsak hangi kodu kullanmamız gerekir?

A) onClick

B) onChange

C) onLoad

D) onFocus

 

23-Aşağıdakilerden hangisi Javascript başlatma Tagıdır?

A) head

B) script type text javascript

C) html

D) script

 

24- Atama  oparötrü aşağıdakilerden hangisidir?

A) +

B) –

C) =

D)*

 

25-Aşağıdaki komutlardan hangisi mesaj kutusunu açar?

A) Document.write

B) Action

C) Onclick

D) Alert

 

I. Atama

II. üyelik

III. ilişki

IV. eşitlik

V. koşul

26. Yukarıdaki operatörleri öncelik sırasına göre yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru sıralayınız.

A)II-III-IV-V-I

B) I-II-III-IV-V

C) II-III-V-IV-I

D) I–II–III-V-IV

 

27. Aşağıdaki özelliklerden hangisi metin rengini değiştirmeye yöneliktir?

A) background-color

B) color

C) text-color

D) txt-color

 

28. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aşağıdaki hangi özellik kullanılır?

A) text-trans

B) text-transformation

C) text-decoration

D) text-decor

 

29. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en üstte ve solda olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir?

A) background-position:top left;

B) background-position:top right;

C) background-position:bottom left;

D) background-position:center left;

 

30. Kenar içi boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?

A) margin

B) border

C) padding

D) margin-width

 

31. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi taslağı oluştururken dikkat etmemiz gerek özelliklerden biri değildir?

A) Bütünlük

B) Güncellik

C) Güvenilirlik

D) Bilgisayarımızın hızı

 

32. Bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNS

B) IP

C) HTML

D) XML

 

33.) HTML etiketleri hangi karakterlerle belirtilir?

A) !

B) ( )

C) #

D) < >

 

34.) Hangisi koyu formatta yazı için kullanılır?

A) <b>

B) <bold>

C) <bb>

D) <gg>

 

35.) Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?

A)  Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.

B)  Internet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.

C) İnternete bağlantı sağlar.

D) Internet bağlantısını hızlandırır.

 

36.) Aşağıdakilerden hangisi <frame> ile beraber kullanılan parametrelerden değildir?

A) Name

B)  Scrolling

C)  Resize

D)  colspan

 

37.) Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan HTML parametresi hangisidir?

A)  alt

B)  value

C)  src

D)  top

 

38.) Bir link tıklandığında bağlanılan sayfanın başka bir frame’de açılması için A tag’inin hangisidir?

A)  link

B)  name

C)  target

D)  frame

 

39.) Panelleri web tasarımı editörü ekranında görüntülemek veya gizlemek klavyeden hangi tuş kullanılır?

A)  F1

B)  F2

C)  F3

D)  F4

 

40-)İstenilen metni kalın yazmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?

A) <B>

B) <I>

C) <BR>

D) <U>

 

41-)Aşağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?

A) p {color:red: text-align:center};

B) p {color-red; text-align-center}

C) p {color:red; text-align:center;}

D) p (color:red; text-align:center;)

 

42-)Aşağıdakilerden hangisi “baslik” isimli sınıf seçicisine ait bir paragrafın öz niteliğidir?

A) id= “#baslik”

B) id=”baslik”

C) style=”baslik “

D) class=”baslik”

 

43- Hangisi tabloda çerçeve kalınlığını belirler?

A) <table line=”1”>

B) <table format=”1”>

C) <table border=”1”>

D) <table frame=”1”>

 

44-Hangisi bağlantıyı yeni bir pencerede açar?

A) target=”_blank”

B) target=”_parent”

C) target=”_self”

D) target=”_top”

 

45- Bir tablo hücresinin genişliğini diğer hücrelerden daha büyük yapmak için td tag’inin hangi özelliği kullanılır.

A) cols

B) rows

C) colspan

D) rowspan

 

46-Bir yazının biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) < font>

B) < body>

C) < title>

D) < table>

 

47-CSS (Cascading Style Sheet) ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz.

A) Bir tablonun border’ının rengi kırımızı yapılması

B) Bir yazının fontunun Arial yapılması

C) Bir link alt çizgisinin kaldırılması

D) Bir sayfanın yeniden yüklenmesi

 

48- test.css dosyalarındaki style’leri kullanmak için hangi tag kullanılmalıdır.

A) html

B) style

C) link

D) body

 

49- Aşağıdakilerden hangisi JavaScript’te açıklama  (pasif)   satırı işaretidir?

A) / Açıklama Satırı /

B) <– Açıklama Satırı

C) /* Açıklama Satırı */

D) << Açıklama Satırı >>

 

50- Bir web sayfası  için yazılan genel css kodları hangi etiketle başlar.

A) <link>

B) <script>

C) <head>

D) <style>

 

51- Aşağıdakilerden hangisi  bir web  tarayıcı programıdır.

A)flash

B)frontpage

C)Internet Explorer

D)html

 

52- CSS dosyalarındaki style ‘leri kullanmak için hangi tag kullanılmalıdır.

A)link

B)body

C)head

D)html

 

1)atama

2)üyelik

3)ilişki

4)eşitlik

5)koşul

53- Yukarıdaki operatörleri öncelik sırasına göre yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru sıralayınız.

A) 2, 3, 4,5,1

B) 1,2,3,4,5

C) 2,3,5,4,1

D) 1,2,3,5,4

 

1)SAYI İLE BAŞLAYAMAZ

2)kelimeler arası boşluk kullanılmaz

3) boşluk kullanılır

54- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri değişken oluşturma kurallarındandır.

A) 2

B) 1,2       

C) 2,3

D) 1,2,3

 

55. Aşağıdakilerden hangisi IDE (Tümleşik geliştirme Ortamı)’nin özelliklerinden değildir?
A) Sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü sağlaması
B) Harici derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı sunması
C) Birçok ek işi yapmak amacıyla küçük inşa araçları sunması
D) Programlama sürecinde verimli kullanım sağlaması


56. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır?
A) Komut Bölümü
B) Son Projeler
C) İçerik Alanı
D) Gösterme Seçenekleri


57. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?
A) Solution Explorer
B) Team Explorer
C) Server Explorer
D) Toolbox


58. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir?
A) Ortak Çalışma Zamanı (CLR)
B) Ortak Tip Sistemi (CTS)
C) Ortak Dil Yönergesi (CTS)
D) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL)


59. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece bir programlama dili seçilebilir.
B) .NET platformu sürümü seçilebilir.
C) Proje konumu belirlenebilir.
D) İsteğe bağlı proje seçilebilir.


60. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?
A) ASP.NET Web Forms Site
B) ASP.NET Web Site (Razor)
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D) ASP.NET Empty Web Site

 

61. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?
A) File System
B) HTTP
C) FTP
D) Network


62. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?
A) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir.
B) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir.
C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.
D) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.


63. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?
A) @Page
B) <HTML>
C) <form>
D) <asp:


64. Sayfa izleme için @Page yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir?
A) Language
B) Trace
C) CodeFile
D) Inherits


65. Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir?
A) Web.config
B) Global.asax
C) Default.aspx
D) Default.aspx.cs


66. Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir?
A) Page_Init
B) Page_Load
C) Page_PreRender
D) Page_Unload


67. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?
A) HTML
B) Standart
C) General
D) Data


68. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır?
A) Hidden
B) Table
C) Select
D) Horizontal Rule

 

69. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?
A) Label
B) TextBox
C) HyperLink
D) ListBox


70. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?
A) Text
B) TextMode
C) MaxLength
D) ReadOnly


71. Aşağıdaki kontrollerinden hangisi bir resmi butona dönüştürür?
A) Button
B) LinkButton
C) ImageButton
D) HyperLink


72. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?
A) DropDownList
B) ListBox
C) RadioButton
D) BulletedList


73. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?
A) Literal
B) Calendar
C) Panel
D) FileUpload


74. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) asax
B) ascx
C) asmx
D) aspx


75. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?
A) Global.asax
B) Web.config
C) System.Web.Providers.dll
D) Site.master


76. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır?
A) master
B) mdf
C) mdb
D) resx

 

77. Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir?
A) Account
B) App_Data
C) App_Code
D) App_Browser


78. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir?
A) Account
B) App_Data
C) Bin
D) Scripts

 

79. Hazırlamakta olduğunuz web sayfasına bir form eklemek için web tasarımı editöründeki hangi panel kullanılır?
A) CSS stilleri
B) Dosyalar
C) AP öğeleri
D) Ekle


80. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak hazırlamakta olduğunuz forma tek satırlık, şifreli veya çok satırlık metin kutusu eklenir?

A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı


81. Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlamakta olduğunuz forma birden fazla satırdan oluşan alanlar ekleyebilirsiniz?
A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı


82. Kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren düğme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Submit
B) Reset
C) Onay Kutusu
D) Radyo Düğmesi


83. Forma eklenmiş olan nesnelerin gruplanması gerektiği durumlarda kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı


84. Aşağıdakilerden hangisi SPRY doğrulama metin bölgesi veri türlerinden değildir?
A) Kredi Kartı
B) Telefon Numarası
C) Posta Kodu
D) Ev Adresi

 

85. Şifreli alanlar için belli kurallar ve kısıtlamalar getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Spry Doğrulama Şifresi
B) Spry Doğrulama Seçimi
C) Spry Doğrulama Onayı
D) Spry Doğrulama onay kutusu

 

86. CSS aşağıdakilerden hangisidir?
A) Colorful Style Sheets
B) Computer Style Sheets
C) Cascading Style Sheets
D) Creative Style Sheets


87. Web tasarımı editöründe istediğiniz metnin durum çubuğunda görüntülenmesini sağlamak için aşağıdaki davranış türlerinden hangisi kullanılır?
A) Metni ayarla
B) URL’ye git
C) Durum çubuğuna yaz
D) Öğeleri Göster/Gizle


88. Fare ile üzerine gelindiğinde alt menülerin açılmasını sağlayan butonlar oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) SprySekmeli Panel
B) Spry Menü çubuğu
C) Spry Akordeonu
D) Spry Daraltılabilir Panel


89. Sekme oluşturarak sekmeye tıklandığı zaman istenilen bir içeriğin gösterilip gizlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Spry Sekmeli Panel
B) Spry Menü çubuğu
C) Spry Akordeonu
D) Spry Daraltılabilir Panel


90. Bazı formlarında yazmış olduğunuz şifrenizin veya e-posta adresinizin tekrar yazılması istenmektedir. Bunu oluşturabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Spry Doğrulama Onayı
B) Spry Doğrulama Şifresi
C) Spry Doğrulama Seçimi
D) Spry Doğrulama Onay kutusu

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
4
+1
0

Yorum Yap