Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Test-Asp.Net - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Test-Asp.Net

1. Asp.Net web user control sayfalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) .aspx     

B) .ascx    

C) .master    

D) .config

 

2. Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez?

 

A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler.
B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır.
C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir.
D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir.

 

3. Stil sayfalarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) .aspx      

B) .css       

C) .master    

D) .config

 

4. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

 

A) Text     

B) TextMode  

C) MaxLength     

D) ReadOnly

 

5. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır?

 

A) ID    

B) ErrorMessage

C) ControlToValidate 

D) Type   

 

6. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?

 

A) Design         

B) Split          

C) Code       

D) Source

 

7. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?

 

A) ASP.NET Web Forms Site
B) ASP.NET Empty Web Site
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D) ASP.NET Web Site (Razor)

 

8. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?

 

A) BackColor  

B) BorderColor   

C) BorderStyle   

D) BorderWidth

 

9. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır?

 

A) New Style 

B) Font… 

C) Paragraph… 

D) Bullets and Numbering

 

10. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

 

A) ValidationSummary 

B) RangeValidator
C) CompareValidator    

D) RegularExpressionValidator

 

11. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) asax                    

B) ascx            

C) asmx           

D) aspx

 

12. Web kullanıcı (web user) kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) .aspx               

B) .ascx             

C) .config     

D) .asax

 

13. Stil sayfası kuralları belirlenirken kuralın isminin önünde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

 

A) Nokta (.)   

B) Virgül (,)   

C) Ünlem (!)  

D) Noktalı Virgül (;)

 

14. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?

 

A) Table > Insert > Column to the Left
B) Table > Insert > Column to the Right
C) Table > Insert > Row Above
D) Table > Insert > Row Below

 

15. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?

 

A) Toolbox                        

B) Team Explorer
C) Server Explorer             

D) Solution Explorer

 

16. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?

 

A) Label     

B) TextBox  

C) HyperLink   

D) ListBox

 

17. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar?

 

A) @Page         

B) @Control      

C) @Regiter      

D) @uc

 

18. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

 

A) ReqiredFieldValidator   

B) RangeValidator
C) CompareValidator         

D) RegularExpressionValidator

 

19.  listeYandaki simge hangi nesnedir?

 

 A) TextBox 

B) ListBox   

C) CheckBoxList

D) DropDownList

 

 20.  maddeYandaki simge hangi nesnedir?

 A) CheckBoxList  

 

B) ListBox  

C)RadioButtonList   

D)DropDownList

 

21. ASP kısaltmasının açılımı nedir?

 

A) Active Sever Pages    

B) A Server Page

C) All Standart Pages     

D) Active Standart Pages

 

22. Textbox kontrolünün şifreli şekilde görünmesi için hangi özellik kullanılır?

 

A) visible          

B) Text             

C) Textmode     

D)Id

 

23. Textbox kontrolünün çoklu satır şeklinde görünmesi için hangi özellik kullanılmaktadır.

 

A)Multiline        

B)Singleline      

C)Multimode     

D)Singlemode

 

24. ( D  ) Kullanıcı kontrolleri oluşturulan içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar.

25. ( Y  ) Web kullanıcı kontrolleri sunucu taraflı çalışan bir form sayfasından oluşur.

26. ( D  ) MasterPage kullanımı ile web kullanıcı kontrollerinin kullanımı da azalmıştır.

27. ( D  ) Kullanıcı kontrolleri sayfası normal ASP.NET sayfaları gibi programlanabilir.

28. ( Y  ) Web kullanıcı kontrolleri sayfalarının uzantısı ASP.NET sayfaları gibi .aspx’dir.

29. ( Y  ) Web kullanıcı kontrollerinin sayfaları @Page direktifi ile başlar.

30. ( D  ) Yeni bir web kullanıcı kontrolü Add New Item – FormSite iletişim penceresinden eklenir.

31. ( D ) Web kullanıcı kontrolü bir web formuna eklendikten sonra konumu @Register direktifi ile sayfa kodlarında gösterilir.

 

1-23. sorular 4 er puan 24-31. Sorular 1 er puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
2
+1
1
+1
3
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap