Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı2 - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı2

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Web Tasarımı ve Programlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi IDE (Tümleşik geliştirme Ortamı)’nin özelliklerinden değildir?
A) Sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü sağlaması
B) Harici derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı sunması
C) Birçok ek işi yapmak amacıyla küçük inşa araçları sunması
D) Programlama sürecinde verimli kullanım sağlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır?
A) Komut Bölümü
B) Son Projeler
C) İçerik Alanı
D) Gösterme Seçenekleri

3. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?
A) Solution Explorer
B) Team Explorer
C) Server Explorer
D) Toolbox

4. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir?
A) Ortak Çalışma Zamanı
B) Ortak Tip Sistemi
C) Ortak Dil Yönergesi
D) Temel Sınıf Kütüphanesi

5. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece bir programlama dili seçilebilir.
B) .NET platformu sürümü seçilebilir.
C) Proje konumu belirlenebilir.
D) İsteğe bağlı proje seçilebilir.

6. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?
A) ASP.NET Web Forms Site
B) ASP.NET Web Site (Razor)
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D) ASP.NET Empty Web Site

7. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?
A) File System
B) HTTP
C) FTP
D) Network

8. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?
A) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir.
B) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir.
C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.
D) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

9. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?
A) @Page
B)<HTML>
C)<form>
D) <asp:

10. Sayfa izleme için @Page yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir?
A) Language
B) Trace
C) CodeFile
D) Inherits

11. Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir?
A) Web.config
B) Global.asax
C) Default.aspx
D) Default.aspx.cs

12. Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir?
A) Page_Init
B) Page_Load
C) Page_PreRender
D) Page_Unload

13. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?
A) HTML
B) Standart
C) General
D) Data

14. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır?
A) Hidden
B) Table
C) Select
D) Horizontal Rule

15. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?
A) Label
B) TextBox
C) HyperLink
D) ListBox

16. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?
A) Text
B) TextMode
C) MaxLength
D) ReadOnly

17. Aşağıdaki kontrollerinden hangisi bir resmi butona dönüştürür?
A) Button
B) LinkButton
C) ImageButton
D) HyperLink

18. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?
A) DropDownList
B) ListBox
C) RadioButton
D) BulletedList

19. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?
A) Literal
B) Calendar
C) Panel
D) FileUpload

20. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) asax
B) ascx
C) asmx
D) aspx

21. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?
A) Global.asax
B) Web.config
C) System.Web.Providers.dll
D) Site.master

22. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır?
A) master
B) mdf
C) mdb
D) resx

23. Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir?
A) Account
B) App_Data
C) App_Code
D) App_Browser

24. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir?
A) Account
B) App_Data
C) Bin
D) Scripts

25. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?
A) Design
B) Split
C) Code
D) Source

CEVAPLAR: B-C-A-C-A-D-D-C-A-B-A-A-B-D-A-C-C-B-D-D-B-C-A-C-C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap