Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı3 - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı3

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Web Tasarımı ve Programlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

1. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?
A) Table > Insert > Column to the Left
B) Table > Insert > Column to the Right
C) Table > Insert > Row Above
D) Table > Insert > Row Below

2. AccessKey özelliği hangi tuş ile kombinasyon oluşturarak kontrole kısayol sağlar?
A) Alt
B) Ctrl
C) Shift
D) Enter

3. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?
A) BackColor
B) BorderColor
C) BorderStyle
D) BorderWidth

4. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır?
A) New Style
B) Font…
C) Paragraph…
D) Bullets and Numbering

5. Breakpoint eklemek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır?
A) F9
B) F10
C) F11
D) F12

6. Try – Catch – Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır?
A) try
B) catch
C) finally
D) try – catch

7. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?
A) ReqiredFieldValidator
B) RangeValidator
C) CompareValidator
D) RegularExpressionValidator

8. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?
A) ValidationSummary
B) RangeValidator
C) CompareValidator
D) RegularExpressionValidator

9. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır?
A) ID
B) Type
C) ControlToValidate
D) ErrorMessage

10. ValidationSummary kontrolü kullanıldığında hata mesajının farklı yerlerde ekrana gelmesini engellemek için kontrollerin hangi özelliğine * vb. bir değer atanmalıdır?
A) Text
B) ErrorMessage
C) ControlToValidate
D) ID

11. Web kullanıcı kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .aspx
B) .ascx
C) .config
D) .asax

12. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar?
A) @Page
B) @Control
C) @Regiter
D) @uc

13. Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez?
A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler.
B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır.
C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir.
D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir.

14. Web kullanıcı kontrolleri bir web formuna eklendikten sonra hangi direktif otomatik olarak sayfa kodlarına eklenir?
A) @Page
B) @Control
C) @Register
D) @uc

15. ( D ) Tümleşik geliştirme ortamı (IDE) bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirmesini amaçlar.

16. ( D ) Start Page (başlangıç sayfası) programlama yazılımı açıldığında varsayılan ayarlarda otomatik olarak açılır.

17. ( D ) Start Page (başlangıç sayfası)’in programlama yazılımı açıldığında yüklenmesi engellenebilir.

18. ( Y ) Solution Explorer panelinde aynı anda sadece bir proje dosya ve klasörleri görüntülenebilir.

19. ( D ) Team Explorer paneli, ekip halinde bir proje ile çalışırken projelere erişmek için kullanılır.

20. ( Y ) Properties panelinde özellikler sadece kategoriye göre gösterilir.

21. ( D ) Toolbox paneli, projelere eklenebilecek hazır ögelerin bulunduğu paneldir.

22. ( Y ) Server Explorer panelinde sadece sunucu bağlantıları gösterilir.

23. ( Y ) .NET platformu ile geliştirilen projeler işletim sistemlerine bağlı kalır.

24. ( D ) Ortak çalışma zamanı (CLR – Common Language Runtime) .NET tiplerinin yerini öğrenmek, bu tipleri yüklemek ve yönetmekten sorumludur.

25. ( D ) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL – Base Class Library) uygulama geliştirirken ihtiyaç duyulabilecek nesneye dayalı sınıfların yer aldığı kütüphanedir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap