Windows-7 Test Soruları-2 - Bilişim Konuları

Windows-7 Test Soruları-2

1. Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?

a) Office(Başlat) düğmesi.
b) Açık olan programların simgesi.
c) Denetim masası simgeleri.
d) Tarih/saat göstergesi

2. Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?

a) Sağ tuş –> Kısayol oluştur
b) Düzen Menüsü -> Kısayol oluştur
c) Dosya Menüsü -> Masa üstü Kısayolu
d) Sağ tuş-Gönder -> Masaüstü (Kısayol oluştur)

3. Windows Gezginindeki Standart Araç Çubuğunda bulunan Kes ile Sil butonları arasındaki fark nedir?

a) Her ikisi de dosya siler.
b) Kes dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna atarak siler. Sil ise doğrudan siler.
c) Her ikiside taşıma işlemi yapar.
d) Kes seçilen dosya veya klasörün taşınacağını belirtmek için kullanılır. Sil seçilen dosya veya klasörü siler.

4. Fare işaretçisi bir nesne üzerindeyken yandaki şekle dönüşürse nasıl bir anlam ifade eder?

a) Nesnenin silinebileceğini
b) Nesnenin boyutlandırılabileceğini
c) Nesnenin taşınabileceğini
d) Nesnenin taşınmaz olduğunu

5. Bilgisayarımız da bulunan gereksiz dosyaları hangi yol temizlememizi sağlar?

a) Denetim Masası -> Bölgesel ve Dil Seçenekleri
b) Denetim Masası -> İnternet Seçenekleri
c) Sistem Araçları -> Disk Temizleme
d) Sistem Araçları -> Disk Birleştirme
6. Bir Programa ait simgenin Office (başlat) menüsüne eklenmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Programa ait simge fare ile tıklanır ve adı başlat olarak değiştirilir
b) Programa ait simge fare ile tutularak başlat düğmesine bırakılarak
c) Programa ait simge farenin sağ tuşu ile tıklanır ve gönder seçeneği seçilir
d) Programa ait simge fare ile tutularak bilgisayarım simgesi üzerine bırakılır

7. Windows gezgininde bir sürücü ve klasörden seçilen dosyaları, başka bir sürücü veya klasöre taşımak için hangi yöntem kullanılır?

a) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kopyala, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır
b) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala
c) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala
d) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır

8. Yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

a) Sol tuş –> Yeni Klasör
b) Sağ tuş –> Yeni –> Klasör
c) Ekle –> Yeni klasör
d) Sağ tuş –> Yeni –> Ms Office Word

9. Aşağıdakilerden hangisi klavyeden ikinci karakterleri çıkartmamızı sağlayan tuştur?

a)Ctrl
b)Altgr
c)Capslock
d)Shift

10. Klavyeden devamlı olarak büyük harf yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

a)Caps Lock
b)Alt
c)Tab
d)Backspace
11. Hangi tuş grubu geri dönüşüm kutusuna göndermeden siler?

a)Shift+F4
b)CTRL+ALT+DELETE
c)ALT+F4
d)Shift+Delete

12. Windows da masaüstünden hangi simgeye tıklanırsa (C:Hard disk, DVD RW sürücüsü) ulaşabiliriz?

a)Belgelerim
b)Bilgisayarım
c)Geri dönüşüm kutusu
d)Donatılar

13. Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dosya ve klasörlerin tümünü seçer
b) Dosya ve klasörleri simge olarak gösterir
c) Bir üst klasöre (seviye) geçer
d) Dosya ve klasörlerin özelliklerini görüntüler

14. Windows işletim sisteminde açık olan pencere isimleri nerede görülür?

a) Görev çubuğu
b)Denetim masası
c)Klasörler
d)Pencere

15. Simgesi neyi ifade eder?

a)Kısa yol dosyası
b)Program Dosyası
c)Word Belgesi
d)Klasör
16. Açık Olan herhangi bir program nasıl kapatılır?

a)CTRL+Tab
b) ALT+F4
c)ALT+Tab
d) CTRL+F4

17. Masaüstünde bulunan tüm simgelerin görev çubuğunda da görünmesini sağlamak için aşağıdaki seçeneklerin hangisini kullanırız?

a) Masaüstünde sağ tuş -> Özellikler
b) Düzenle -> Özellikler
c) Görev Çubuğu sağ tuş -> Özellikler
d) Görev çubuğu sağ tuş -> Araç Çubukları

18. Bilgisayarımızdan geçici olarak sildiğimiz dosyalar nerede görüntülenmektedir.

a) Geri Dönüşüm Kutusu
b) Belgeler
c) Resimler
d) Hiçbiri

19. Klavye ayarlarının değiştirilmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başlat-Programlar -> Ayarlar -> Klavye
b) Belgelerim -> Denetim masası -> Klavye
c) Başlat -> Denetim masası ->Klavye
d) Bilgisayarım -> Ayarlar -> Klavye

20. Windows da Fare, Klavye, Program ekle kaldır gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

a) Windows Gezgini
b) Bilgisayarım Simgesi
c) Geri Dönüşüm kutusu
d) Denetim Masası

windows-test-sorulari2

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap