Windows 7 Test Soruları - Bilişim Konuları

Windows 7 Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?

A) Görsel bir işletim sistemi olması
B) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
C) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi
D) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7’yi tam olarak tanımlar?

A) Windows 7 sadece şirketlere yönelik bir işletim sistemidir.
B) Windows 7 16 bit veri yolunu destekleyen bir işletim sistemidir.
C) Windows 7 DOS tabanlı bir işletim sistemidir.
D) Windows 7 32 ve 64 -bit işlemci mimarisine ve tamamen korumalı bellek modeline sahip bir işletim sistemidir.

3. Windows 7’de Film veya müzik dosyaları hangi programla çalıştırır?

A) Windows Media Player
B) Ses Denetimi
C) Ses Kaydedicisi
D) Ses Değiştirici

4. Windows 7 hangi gruba girer?

A) Editör programları
B) Veri tabanı
C) Grafik programları
D) İşletim sistemleri

5. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7 ile hazır gelen bir program değildir?

A) Not defteri
B) Hesap Makinesi
C) Ekran Alıntı Aracı
D) Microsoft Word6. Windows 7’de Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir programı bilgisayara yüklenmesini başlatmaz?

A) Kur
B) Setup
C) Install
D) Uninstall

7. Windows 7’de Masaüstünde ekranının altında bulunan başlat butonunu üzerinde taşıyan çubuğa ne ad verilir?

A) Araç çubuğu
B) Görev çubuğu
C) Başlık çubuğu
D) Biçim çubuğu

8. Windows 7’de aynı konumda sıralı birden çok dosyayı seçmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?

A) Alt Gr
B) Ctrl
C) Shift
D) Alt

9. Windows 7 açıldığında gelen karşılama ekranına ne ad verilir?

A) Masaüstü
B) Araç Çubukları
C) Bilgisayarım
D) Simge

10. Windows 7’de Ardışık olmayan nesnelerin seçilmesi için fare ile beraber hangi tuş kullanılmalıdır?

A) Esc
B) Shift
C) Caps Lock
D) Ctrl11.Windows 7’de hangisi sonradan yüklenir?

A) Windows Gezgini
B) Microsoft Office
C) Denetim Masası
D) Donatılar

12. Görev çubuğu özelliklerinden Görev çubuğunu otomatik olarak gizle onaylandığı zaman aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Görev çubuğu devamlı gizlenir.
B) Geçici olarak gizlenir.
C) Görev çubuğu gizlenmez.
D) Görev çubuğunun geçici ya da devamlı gizlenme özelliği yoktur.

13. Windows 7’de aktif olan bir pencere hangi kısa yol tuşu ile kapatılır?

A) Alt + F4
B) Ctrl + F4
C) Shıft+ F4
D) Alt + End

14. Windows 7’de Bir simgede simgesinin üzerinde Mouse ile seri çift tıklama yapılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Simge silinir.
B) Simgenin adı değiştirilir.
C) Simge pencere olarak açılır.
D) Simge penceresi doğrudan simge durumunda görev çubuğu üzerine yerleşir.

15. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) Görev çubuğunun yeri değiştirilebilir.
B) Görev çubuğunun yeri değiştirilemez.
C) Görev çubuğunu gizleyemeyiz.
D) Görev çubuğunun boyutu değişmez.16. Windows 7’de Pencereyi kapat düğmesi hangi çubukta bulunur?

A) Durum çubuğunda
B) Araç çubuğunda
C) Başlık çubuğunda
D) Görev çubuğunda

17. Windows 7’de aşağıdakilerden hangisi Başlık çubuğunda bulunan düğmelerden değildir?

A) Pencereyi kapat
B) Ekranı Kapla
C) Tarih Saat Göstergesi
D) Pencereyi simge durumuna getir

18. Windows 7’de bir pencerede ekranın en üstünde yer alan çubuğun adı nedir?

A) Araç Çubuğu
B) Başlık Çubuğu
C) Menü Çubuğu
D) Durum Çubuğu

19. Windows 7’de Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıdakilerden verilen seçeneklerden hangisi gerçekleşir?

A) Program tamamen kapanır.
B) Program geçici olarak gizlenir.
C) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir.
D) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir.

20. Windows 7’de pencere içerisinde simgeler görüntülenemeyecek kadar pencere, büyük değilse, pencerenin sağında veya altında kendiliğinden oluşan çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Durum Çubuğu
B) Araç Çubuğu
C) Yardım Dosyası
D) Kaydırma Çubuğu21. Windows 7’de Ekran klavyesi nereden çalıştırılır?

A) Başlat – Programlar
B) Başlat – Programlar- Donatılar
C) Başlat – Tüm Programlar- Donatılar – Erişim Kolaylığı
D) Başlat – Programlar- Donatılar – İletişim

22. Geri Dönüşüm kutusunda bulunan dosya nasıl geri kurtarılır?

A) Dosya çift tıklatılarak
B) Geri dönüşüm kutusunu boşaltarak.
C) Bilgisayarım Penceresi – Dosya Menüsünden – Geri Yükle
D) Dosya Seçili iken-Sağ Tuş açılır menüden – Geri Yükle

23. Geri dönüşüm kutusu için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Silinen dosyalar için geçici bir depolama ortamıdır.
B) Silinmiş dosyaların kurtarılmasında kullanılır.
C) Bu alanda yer alan dosyalar tekrar silinemez.
D) Zaman zaman bu alanın boşaltılması gerekir.

24. Windows 7’de Fare ile ilgili düzenlemeler nerede yapılır?

A) Başlat –Denetim Masası – Klavye
B) Başlat – Denetim Masası – Fare
C) Başlat –Denetim Masası – Ses
D) Başlat –Denetim Masası – Kişiselleştirme

25. İletişim kutusu ve pencere ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Klasörler açıldığında pencere içinde açılır.
B) Klasörler açıldığında İletişim kutusu içinde açılır
C) Pencere boyutları değişir iletişim kutusu değişmez.
D) İletişim kutusu başlığında önceki boyut düğmesi bulunmaz.26. Aşağıdakilerin hangisi Dosya ile ilgili kavramlarından biri değildir?

A) Dosya isimlerinde 8 karakter kısıtlaması yoktur.
B) Genelde Bilgi içerdiği zaman diskte yer kaplarlar.
C) Programların çalışmasını sağlarlar veya veri içerirler.
D) Dizinler ve alt dizinler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

27. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) Kısa yolu oluşmayan bir program çalışmaz.
B) Kısa yolu silinen bir programın kaynak programı çalışmaz.
C) Kısa yolu oluşan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program çalışır.
D) Kısa yolu oluşan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program da silinir.

28. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçici olarak silinen dosyalar geri dönüşüm kutusunda yer alır.
B) Üst karakter + Delete tuşları ile silinen dosyalar geri dönüşüm kutusunda yerini alır.
C) Geri dönüşüm kutusunda yer alan dosyalar tekrar silinemez.
D) Geri dönüşüm kutusu masaüstünden silindikten sonra tekrar eklenemez.

29. Klavye düzenini değiştirmek için hangi Denetim masası öğesi kullanılır?

A) Kişiselleştirme
B) Dizin Oluşturma Seçenekleri
C) Yönetimsel Araçlar
D) Bölge ve Dil Seçenekleri

30. Klavyeden kopyalamanın kısa yol tuşları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl+C
B) Ctrl+X
C) Ctrl+F
D) Ctrl+A31. Masaüstünden bir uygulamaya daha çabuk ulaşmak için oluşturulan simgeye verilen genel ad hangisidir?

A) Klasör
B) Dosya
C) Kısayol
D) Belge

32. Windows 7 ekranında tarih ekran ipucunun ekranda görülebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Görev çubuğundaki saat çift tıklanır
B) Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat özellikleri
C) Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster
D) Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir

33. Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanıcı hesapları
B) Erişim Kolaylığı Merkezi
C) Yakınımdaki Kişiler
D) Ebeveyn Denetimleri

34. Windows 7 İşletim sistemi başlatıldığında bir uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için o uygulamanın nerede bulunması gerekmektedir?

A) Başlat – Tüm Programlar- Donatılar – Başlangıç
B) Başlat – Başlangıç
C) Başlat – Tüm Programlar – Başlangıç
D) Başlat –Denetim Masası

35. Windows 7’de “Oturumu Kapat” komutu seçilirse ne olur?

A) DOS işletim sistemine döner
B) Bilgisayarı kapatır
C) Aktif kullanıcıyı devreden çıkarır
D) Bilgisayarı yeniden başlatır.36. Windows ile birlikte gelen yazı yazma programı (Editör) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paint
B) Karakter Eşlem
C) MS Word
D) Word Pad

37. Menü çubuğu aktifken Seçili Nesnelerin dışındakiler hangi yöntemle seçilir?

A) Düzen Menüsü – Diğerlerini Seç
B) Düzen – Tümünü Seç
C) CTRL + B tuşları
D) Görünüm – Simgeleri Düzenle

38. Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan Kısayol tuşu hangisidir?

A) Shift+Delete
B) Ctrl+Delete
C) Delete
D) Alt+Delete

39. Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur?

A) Başlat – Tüm Programlar-Donatılar – Sistem Araçları
B) Başlat – Tüm Programlar – Donatılar
C) Başlat-Belgeler
D) Başlat – Belgeler-Donatılar

40. Denetim masası ayarlarından olan Bölge ve Dil seçeneği ile hangisi yapılamaz?

A) Tarih/ Saat biçemi ayarları
B) Para birimi ayarları
C) Klavye Dil Ayarları
D) Ekran renkleri ayarları41. Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?

A) İkisi de resmin herhangi bir yerini seçebilmeyi sağlar.
B) Yıldız ve dikdörtgen şekilleri çizebilmeyi sağlar.
C) Her ikisi de yapılan çizimi silebilmeyi sağlar.
D) Her ikisi de yazı yazabilmemizi sağlar.

42. Paint’de seçilmiş bir alanı silebilmemizi sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Backspace
B) Alt
C) Delete
D) İnsert

43. Bilgisayarımızdaki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?

A) Sağ tuş – Gönder – Masaüstü Kısayolu
B) Düzen Menüsü – Kısayol oluştur
C) Dosya Menüsü – Masa üstü Kısayolu
D) Sağ tuş – Kısa yol oluştur

44. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Windows’ta klasörler sarı renktedir
B) Klasörler; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir
C) Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler
D) Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz

45. Windows’ta Fare – Klavye – Sistem – Program Ekle / Kaldır vb) gibi uygulamaların yer aldığı pencere aşağıdakilerden hangisidir?

A) Windows Gezgini
B) Bilgisayarım simgesi
C) Geri Dönüşüm Kutusu
D) Denetim Masası46. Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsünün standart seçeneklerinden değildir?

A) Denetim masası
B) Aygıtlar ve Yazıcılar
C) Çalıştır
D) Tarih / Saat

47. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sistemine ait görev çubuğu zerinde bulunmaz?

A) Başlat menusu Düğmesi
B) Açık olan programların ismi
C) Denetim masası simgeleri
D) Tarih/saat göstergesi

48. Windows’ta Bilgisayar, Ağ gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir?

A) Başlat–Programlar–Donatılar
B) Kişiselleştir – Masaüstü simgelerini değiştirin
C) Bilgisayarım – Denetim Masası – Masaüstü
D) Bilgisayarım – Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları

49. Kullanıcı oturumuna parola tanımlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Kullanıcı hesapları
B) Erişilebilirlik seçenekleri
C) Ağ bağlantıları
D) Msn Messenger

50. Windows işletim sisteminde yeni bir yazıcı ekleme işlemi nereden yapılır?

A) Başlat – Aygıtlar ve Yazıcılar– Yazıcı ekle
B) Denetim masası – Yazıcı ekle
C) Başlat – Tüm Programlar –Yazıcılar – Yazıcı ekle
D) Başlat – Tüm Programlar – Donatılar – Yazıcı ekle51. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan belgelerin (dosya) uzantıları doğru olarak verilmiştir?

A) TXT (Not Defteri), PNG (Paint)
B) DOC (Not Defteri), TXT (Paint)
C) DOC (Not Defteri), XLS (Paint)
D) EXE (Not Defteri), BMP (Paint)

52. Simgesi neyi ifade eder?

A) Kısayol
B) Dosya
C) Klasör
D) Düğme

53. Windows 7’de Paint programının varsayılan dosya uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) .png
B) .txt
C) .rtf
D) .exe

54. Masa üstünde bir kısayolun adını değiştirmek için, aşağıdaki Kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?

A) F1
B) F2
C) F3
D) F4

55. Windows donatı olan Not defteri programının dosya uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) .png
B) .txt
C) .rtf
D) .exe56. Arama penceresini ekrana getirmek için hangi kısayol tuşu kullanılmalıdır?

A) F1
B) F2
C) F3
D) F4

57. Aşağıdaki tuşlardan hangisi başlat menüsünü açar?

A) Ctrl – Esc
B) Ctrl – Tab
C) Shift – Tab
D) Alt – Tab

58. Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

A) Shift + Delete
B) Ctrl + Delete
C) Delete
D) Alt + Delete

59. Windows 7 temasında çalışmakta olan bir bilgisayarın temasının Windows Klasik yapılması nereden gerçekleşebilir?

A) Masaüstü – Sağ tuş – Yenile
B) Masaüstü – Sağ tuş – Temalar
C) Masaüstü – Sağ tuş – Kişiselleştir
D) Masaüstü – Sağ tuş – Özellikler- Görünüm

60. Yukarıda görünen simgeleri Araçlar seçeneklerini masa üstüne nasıl ekleyebiliriz?

A) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Kişiselleştir
B) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Araçlar
C) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Sıralama Ölçütü
D) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Ekran çözünürlüğü61. Bilgisayarımızın sürücü kapasitesi ve doluluk oranı gibi yerel diskimiz hakkında istatiksel bilgilere nasıl ulaşabiliriz?

A) Bilgisayarım simgesi – Sürücü üzerinde sağ tuş – Özellikler
B) Belgelerim simgesi – Sürücü üzerinde sağ tuş – Özellikler
C) Geri dönüşüm kutusu simgesi – Sürücü üzerinde sağ tuş – Özellikler
D) Ağ simgesi – Sürücü üzerinde sağ tuş – Özellikler

62. Bilgisayarımızda matematik problemlerini çözmek veya matematiksel ifadeler içeren belgeler ya da sunular oluşturmak için kullanılan, Matematiksel giriş paneline nasıl ulaşabiliriz?

A) Başlat – Tüm Programlar – Matematiksel Giriş paneli
B) Başlat – Tüm Programlar – Başlangıç – Matematiksel Giriş paneli
C) Başlat – Tüm Programlar – Donatılar – Matematiksel Giriş paneli
D) Başlat – Tüm Programlar – Denetim masası Ayarları – Matematiksel Giriş paneli

63. Windows’7 de WordPad programının dosya uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) .png
B) .txt
C) .rtf
D) .exe

64. Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunun görevlerinden değildir?

A) Açık program ve klasör isimlerini gösterir.
B) Açık Programlar arası geçişi sağlar.
C) Duvar kâğıdı koymayı sağlar.
D) Açık Klasörleri masaüstüne yatay, dikey ve basamaklı döşer.

65. Bir pencere içinde aynı türe sahip dosyaları bir araya getirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

A) Farenin sol tuşu – Sıralama Ölçütü – Türe göre
B) Farenin sağ tuşu – Özellikler – Türe göre
C) Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre
D) Farenin sağ tuşu – Sıralama Ölçütü – Türe göre66. Görüntü penceresine nasıl ulaşılabilir?

A) Başlat – Tüm Programlar- Başlangıç – Görüntü
B) Başlat- Tüm Programlar – Donatılar – Görüntü
C) Başlat – Ayarlar – Görüntü
D) Başlat –Denetim masası – Görüntü

67. Windows işletim sistemi açıldığında bir uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için o uygulamanın nerede bulunması gerekmektedir?

A) Başlat – Tüm Programlar- Donatılar – Başlangıç
B) Başlat – Başlangıç
C) Başlat – Tüm Programlar – Başlangıç
D) Başlat – Ayarlar

68. Bir klasör penceresi içinde Kes – Kopyala – Yapıştır seçenekleri hangi menüde bulunur?

A) Görünüm Menüsü
B) Dosya Menüsü
C) Düzenle Menüsü
D) Araçlar Menüsü

69. İşletim sisteminin Ekran Koruyucusu hangi seçenek ile ayarlanır?

A) Denetim Masası – Kişiselleştir
B) Başlat – Bul – Görüntü – Kişiselleştirme
C) Denetim Masası – Ayarlar – Görüntü
D) Başlat – Çalıştır

70. Seçili nesnelerin dışındakiler hangi menü yardımı ile seçilir?

A) Düzen – Diğerlerini Seç
B) Düzen – Tümünü Seç
C) CTRL + B tuşları
D) Görünüm – Simgeleri Düzenle71. Yandaki simge grubunun Paint programında görevi nedir?

A) Çizimi yapılacak şekillerin seçimini yapmaya yarar.
B) Belgeye bu şeklideki çizimleri eklemeyi sağlar.
C) Belgeye otomatik metin eklemeye yarar.
D) Belgeye çizilen şekillere gölge – 3 boyut gibi ayarlar vermeye yarar.

72. Görev çubuğunu kilitlemek için aşağıdakilerden hangi yöntem uygulanır?

A) Başlat menüsü – Gönder – E posta
B) Başlat menüsü – Sağ tuş – Özellikler
C) Görev Çubuğu – Sağ tuş – Özellikler
D) Başlat menüsü– Tüm Programlar – Donatılar

73. Aşağıdaki programlardan hangisi Windows’un donatıları içinde yer almaz?

A) Not Defteri
B) Hesap Makinesi
C) Microsoft Office Word 2010
D) Paint

74. Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi kullanılmalıdır?

A) CTRL + A
B) Tab + Shift
C) CTRL + R
D) CTRL + E

75. Kullanıcı hesabına parola tanımlamak için aşağıdaki denetim masası öğelerinden hangisi kullanılmalıdır?

A) Kullanıcı hesapları
B) Erişilebilirlik seçenekleri
C) Ağ bağlantıları
D) Program Ekle – Kaldır

76. Windows’ta (CTRL +V – CTRL + X – CTRL + C) Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A) Kes – Kopyala – Yapıştır
B) Yapıştır – Kes – Kopyala
C) Kes – Yapıştır – Kopyala
D) Yinele – Geri Al – Kes

77. Windows’ta (CTRL +Z – CTRL + Y ) Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A) Kes – Kopyala
B) Yapıştır – Kopyala
C) Kes – Yapıştır
D) Geri Al – Yinele

78. Ctrl + R Kısayol tuşu Windows 7 ‘de hangi işlemleri gerçekleştirir?

A) Seçilen nesnenin özelliklerini görüntüler.
B) Tüm pencereleri simge durumuna küçültme
C) Çalıştır İletişim Kutusunu açar
D) Sistem Özellikleri İletişim Kutusunu Açar

CEVAP ANAHTARI

1-D-2D-3A-4D-5D-6D-7B-8C-9A-10D-11B-12B-13A-14C-15A-16C-17C-18B-19D-20D-21C-22D-23C-24B-25B-26D-27C-28A-29D-30A-31C-32D-33A-34C-35C-36D-37A-38A-39B-40D-41A-42C-43A-44D-45D-46D-47C-48B-49A-50A-51A-52C-53A-54B-55B-56C-57A-58A-59C-60B-61A-62C-63C-64C-65D-66D-67C-68D-69A-70A-71B-72B-73C-74A-75A-76B-77D-78C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Yorum Yap