Windows Genel Test Soruları - Bilişim Konuları

Windows Genel Test Soruları

1. İşletim sistemi donanımları denetleyen ve yöneten, uygulama yazılımlarını çalıştıran temel yazılımdır. ( )

2. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?

A ) Windows XP
B ) Linux
C ) Unix
D ) Microsoft Office

3. Çevre birimlerinin bir iş yapmak için işlemciden izin istemlerini, sıraya girmelerini sağlayan sistemin adı nedir?

A ) PCI
B ) IRQ
C ) I/O
D ) BIOS

4. Bir işletim sistemi kullanıcı arayüzü, çekirdek ve dosya yönetim sistemi bölümlerinden oluşur.( )

5. Bilgisayarda yüklü olan her türlü bilginin saklandığı birime ne ad verilir?

A ) Sürücü
B ) Klasör
C ) Dosya
D ) Byte

6. Bir dosyanın içinde saklanan bilginin türü dosya adına bakılarak belirlenir.( )

7. Bilginin girilmesinden başlayarak, sonuçların dökümüne kadar geçen süre, Yanıt Süresi (response time) olarak adlandırılır.( )

8. Farklı kullanıcılara ait işleri aynı anda yapabilen işletim sistemlerine ne ad verilir?

A ) Çoklu kullanıcı işletim sistemi
B ) Çoklu işlemci işletim sistemleri
C ) Çoklu görev işletim sistemi
D ) Çoklu kullanım (Server) işletim sistemleri
9. Çoklu işlemci, bir işletim sisteminde bir kullanıcının, birden fazla sayıda işinin aynı anda işletime alınabilmesi özelliğidir.( )

10. Bir işletim sisteminin çoklu kullanım özelliği varsa, o sistem genellikle multiprogramming de desteklenmektedir.( )

11.Bilgisayarda bilgilerin (dosyaların) saklandığı birimler sabit disk, disket sürücü, CD/DVD sürücü, ZIP sürücü gibi donımlardır.( )

12. Sabit disklerde bilgilerin üzerine yazıldığı fiziki ortama plaka (plate) denir. ( )

13. Sabit disklerde kafanın, bir veriye erişebilmesi için bir izden diğer bir ize geçerken kaydettiği zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Veri Erişim Hızı
B ) RPM
C ) SCSI
D ) IDE

14. Hangi dosyaların küme parçalarından hangilerine yerleştiği, hangi küme parçalarının boş, hangilerinin dolu olduğu gibi bilgilerin yazıldığı yere ne isim verilir?

A ) Track
B ) FAT
C ) Interface
D ) Sector

15. FAT16 sisteminde adresleme 16 bit olduğundan dolayı kullanılan bir disk ya da partisyonun 2GB’dan daha büyük olamaz.( )

16. Windows NT ve Windows 2000 işletim sistemlerine ait bir dosya sistemi olmasının gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda daha çok disk güvenliği, stabilitesi ve performansıyla ilgili iyileştirmeler içeren dosya yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) FAT16
B ) FAT32
C ) VFAT
D ) NTFS

17. FAT kullanan işletim sistemleri NTFS kullanan işletim sistemlerindeki bilgileri görebilir fakat NTFS kullanan işletim sistemleri FAT kullanan işletim sistemlerindeki bilgileri göremez.( )

18. NTFS dosya sisteminde bir dosyanın uzunluğu en fazla ne kadar olabilir?

A ) 2 GB
B ) 4 GB
C ) 8 GB
D ) 16 GB

19. Cluster boyutu partisyon boyutuyla sınırlı değildir ve 512 byte değerine kadar ayarlanabilir. Bu da disk üzerinde dosyaların parçalanmasını azaltarak hem boşalanın verimli kullanılmasını, hem de özellikle yüksek kapasiteli sabit disklerde performans Artışını beraberinde getirir. ( )

20.Bilgisayarda programların çalıştırılması için gerekli olan fiziki alana ne ad verilir?

A ) Disk
B ) Bellek
C ) İşlemci
D ) Anakart

21. Gerektiğinde bellek tahsis etmek (malloc), kullanımı bittiğinde belleği serbest bırakmak (free), sanal bellek yönetimi yapmak ve kullanılmayan bellek bölgelerini yönetmek (garbage collection) gibi işlemlere bellek yönetimi denir.( )

22. Bilgisayarlarda kullanılan bellek tipleri ROM ve RAM belleklerdir. ( )

23. Kalıcı olarak programlanan ve sadece okunan bellek tipi hangisidir?

A ) RAM
B ) ROM
C ) FLASH
D ) Ana Bellek
24. Programların üzerinde çalıştırıldığı, üretilen sonuçların geçici olarak saklandığı bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) RAM
B ) ROM
C ) FLASH
D ) Yardımcı bellek

25. RAM bellek kullanım alanına göre geleneksel bellek, uzatılmış bellek, genişletilmiş bellek ve yüksek bellek olmak üzere 4 gruba ayrılır.( )

26. RAM üzerinde programların çalışması için değil, üretilen bilgilerin saklanması için ayrılmış olan bölüm hangisidir?

A ) Geleneksel bellek
B ) Genişletilmiş bellek
C ) Uzatılmış bellek
D ) Yüksek bellek

27. Çekirdek bellekteki kullanılmayan bloklarda bulunan bilgilerin, disk yüzeyine yazılması suretiyle belleğin başka işler için serbest bırakılmasıyla elde edilen belleğe sanal bellek denir.( )

28. Rom bellekte bulunan çok kısa ve işletim sisteminin yüklenmesini gerçekleştiren bir program hangisidir?

A ) Smartdrive
B ) Bootstrap Loader
C ) Himem
D ) Swap file

CEVAP ANAHTARI
1 D 2 D 3 B 4 D 5 C 6 Y 7 D 8 A 9 Y 10 D 11 D 12 D 13 A 14 B 15 D 16 D 17 Y 18 D 19 D 20 B 21 D
22 D 23 B 24 A 25 D 26 C 27 D 28 B

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap