Windows Server 2008 Test Soruları - Bilişim Konuları

Windows Server 2008 Test Soruları

1. Windows Server 2008 için tavsiye edilen bellek boyutu kaç GB’tır?

A) 512 MB
B) 1 GB
C) 4 GB
D) 2 GB

2. Komut satırından yönetilebilen, hızlı ve güvenli olan fakat grafiksel arayüzü olmayan Windows Server 2008 sürümü hangisidir?

A) Windows Server 2008 Core Editon
B) Windows Server 2008 Standart Editon
C) Windows Server 2008 Console Editon
D) Windows Server 2008 Datacenter Editon

3. Ağ ortamındaki kaynaklara izin verilen ölçüde erişen ve kullanan bilgisayarlara ne ad verilir?

A) Server (Sunucu) Bilgisayar
B) Client (İstemci) Bilgisayar
C) PDA
D) Taşınabilir Bilgisayar

4. Windows Server 2008’de, sunucu rolleri ve servislerinin kolaylıkla eklenip, kaldırılabilmesini sağlayan ve çeşitli hizmetlere hızlı bir şekilde erişilmesini sağlayan panele ne ad verilir?

A) Hyper-V
B) Network Access Protection
C) Server Manager
D) Sistem Özellikleri

5. Ağdaki istemcilerin kaynaklara erişmesinde belirli güvenlik seviyeleri oluşturmak için kullanılan servisin adı nedir?

A) Hyper-V
B) Server Manager
C) Server Core
D) Network Access Protection (NAP)

6. Windows Server 2008 üzerinde yönetim görevlerinin yürütüldüğü, rol ve servislerin yüklenebildiği konsol hangisidir?

A) ServerCore
B) Powershell
C) Sunucu Yöneticisi
D) Windows Kurtarma Yöneticisi

7. Bilgisayar üzerindeki eski işletim sisteminin ve ayarların tamamen silinip, yeniden işletim sistemi kurulma işlemine ne ad verilir?

A) Yükseltme
B) Temiz Kurulum
C) Yedekleme
D) Ön Yükleme

8. İşletim sistemi kurulumunda, önceden hazırlanmış cevap dosyası kullanılarak gerçekleştirilen kuruluma ne ad verilir?

A) Temiz Kurulum
B) Yükseltme
C) Katılımsız
D) Powershell

9. Windows Server 2008 kurulumundan sonra, temel sunucu yapılandırmasının oluşturulması için görüntülenen pencerenin adı nedir?

A) Automated Installation Kit
B) Sunucu Yöneticisi
C) Disk Yönetimi
D) İlk Yapılandırma Görevleri

10. Bilgisayarın ayarlarının yapıldığı, yönetim işlerinin yürütüldüğü, donanım ve yazılımların yönetildiği panelin adı nedir?

A) Denetim Masası
B) İlk Yapılandırma Görevleri
C) Disk Yönetimi
D) Aygıt Yöneticisi

11. Görünüm özelliklerinin ve ekran koruyucu düzenlediği Denetim Masası öğesi hangisidir?

A) Programlar ve Özellikler
B) Kişiselleştirme
C) Erişim Kolaylık Merkezi
D) Sistem

12. Hangisi dosya paylaşımda kullanılan erişim seviyelerinden biri değildir?

A) Okuyucu
B) Katkıda Bulunan
C) İkincil Sahip
D) Tam Denetim

13. Hangisi yedekleme işlemini komut satırından başlatmak için kullanılan komuttur?

A) wbadmin START BACKUP
B) wbadmin START
C) wbadmin START RECOVERY
D) wbadmin START SYSTEMSTATERECOVERY

14. RAID denetçi kartları kullanılarak, performansın yükseltilmesi, hata toleransı ve daha fazla depolama alanının sağlanmasına ne ad verilir?

A) Yazılımsal RAID
B) Donanımsal RAID
C) Arttırılmış RAID
D) Fiziksel RAID

15. Hangisi Windows Server 2008’de kullanıla RAID türlerinden değildir?

A) RAID 0
B) RAID 1
C) RAID 5
D) RAID 3

16. Hangisi Windows Server 2008 sürümlerinden biri değildir?

A) Windows Server 2008 Datacenter
B) Windows Server 2008 Enterprise
C) Windows Server 2008 Standart
D) Windows Server 2008 Business

17. Hangi Windows Server 2008 sürümü ServerCore kurulumunu desteklemez?

A) Windows Server 2008 Datacenter
B) Windows Server 2008 Enterprise
C) Windows Server 2008 Standart
D) Windows Server 2008 Web

18. Windows Server 2008 işletim sisteminde, güncelleştirmeleri denetlemek ve yüklemek için hangi Denetim Masası öğesi kullanılır?

A) Windows Update
B) Sistem
C) Ağ Bağlantıları
D) Eşitleme Merkezi

19. İlk Windows ailesi, sunucu işletim sistemi versiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Windows 2000
B) Windows NT
C) Windows Server 2003
D) Windows Server 2008 R2

20. Toplu güncelleştirmeleri, sistem yönetim araçlarını, sürücüler ve ek bileşen araçlarını içeren yüklemelere ne ad verilir?

A) Update
B) Güncelleme
C) Servis Paketi
D) Otomatik Güncelleştirme

21. Ağa ve ağ kaynaklarına erişimi denetlemek için bir işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlara ne ad verilir?

A) Server (Sunucu)
B) Client (İstemci)
C) PDA
D) Tablet

22. Hangisi Windows Server 2008’in sunduğu kolaylıklardan biri değildir?

A) Altyapı üzerinden kontrolleri yüksek seviyeye çıkarmak
B) Yüksek düzeyde kullanılabilirlik
C) Kolay yönetim becerileri
D) Yüksek bilgisayar konfigürasyonuna olan ihtiyaç

23. Windows Server 2008 Core Edition’da hangi özellik bulunmaz?

A) DHCP Server
B) DNS Server
C) Grafiksel arayüz
D) Print Server

24. Windows Server 2008 ile birlikte gelen, uygulamaların, servislerin, sürücüler ve yönetim desteğinin sanallaştırılmasında kullanılan araç hangisidir?

A) VirtualBox
B) Hyper-V
C) Hyper Machine
D) Virtual PC

25. Windows Server 2008 Enterprise Edition’un kurulabilmesi için tavsiye edilen Disk alanı kaç GB’tır?

A) 8 GB
B) 10 GB
C) 40 GB
D) 80 GB

26. Windows’un daha önceki sürümünde yer alan kullanıcı ayarlarının, belgelerinin ve uygulamaların taşınmasından sonra sistemin temiz bir kurulumunun yapılması ve
taşınan ayar, belge ve uygulamalar yerine konulması olarak ifade edilen kurulum şekli
hangisidir?

A) Temiz Kurulum
B) Yükseltme
C) Güncelleştirme
D) Sıfır Kurulum

27. İşletim sisteminin kurulum dilinden farklı olarak çeşitli ülkelere göre tarih, saat, para birimi, klavye giriş ve görüntüleme dili özel ayarları yapmak için kullanılan denetim
masası öğesi hangisidir?

A) Tarih ve Saat
B) Bölge ve Dil Seçenekleri
C) Aygıt Yöneticisi
D) Kişiselleştirme

28. Otomatik güncelleştirmelerin, güncelleme geçmişinin ve gizli güncelleştirmelerin ayarlandığı denetim masası öğesi hangisidir?

A) Windows Güvenlik Duvarı
B) Yönetimsel Araçlar
C) Windows Update
D) Sorun Raporları ve Çözümleri

29. Hangisi paylaşım yapılırken verilebilecek izinler biri değildir?

A) Tam Denetim
B) Değiştir
C) Oku
D) Sil

30. Komut satırından yedekleme işlemi yapmak için hangi Windows Server 2008 özelliğinin kurulması gerekir?

A) Windows Yedekleme
B) WINS Sunucusu
C) Powershell
D) Yük Denetleme ve Kümeleme

31. Hangisi Windows Server Yedekleme hizmetinin fonksiyonlarından biri değildir?

A) İşletim sistemini yedekleme
B) İşletim sistemini geri yükleme
C) Uygulamaları yedekleme
D) Bozulan verileri kurtarma

32. Yedekleme işleminde sadece sunucu işletim sisteminin kurulu olduğu diskin yedeğini almak için hangi yedekleme yapılandırması seçilmelidir?

A) Tam sunucu
B) Özel
C) Artıklı
D) Günlük

33. Komut satırından kurtarma işlemini başlatmak için hangi komut kullanılır?

A) wbadmin START RECOVERY
B) wbadmin GET DISKS
C) wbadmin START BACKUP
D) wbadmin ENABLE BACKUP

34. Verilerin disklere paylaştırılarak, sırayla yazılmasını sağlayan, hızın arttığı fakat güvenliğin düştüğü RAID yapılandırması hangisidir?

A) RAID 1
B) RAID 0
C) RAID 5
D) RAID 10

35. Disk yansıtma olarak adlandırılan, en az 2 diskin gerektiği ve aynı verinin iki diske yazıldığı RAID yapılandırması hangisidir?

A) RAID 0
B) RAID 3
C) RAID 5
D) RAID 1

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap