9. Sınıf BTT Ağ Temelleri Birimi Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

9. Sınıf BTT Ağ Temelleri Birimi Çalışma Soruları

1. (…D..) Seri iletişimde saniyede iletilen toplam bit sayısına baud hızı denir.

2. (…D..) Seri iletim kendi içinde senkron ve asenkron iletim olmak üzere ikiye ayrılır.

3. (…Y..) Senkron seri iletimde önce alıcı taraf iletişime başlama karakteri gönderir ve verici taraf bu karakteri aldığında iletişim başlar.

4. (…Y..) Asenkron seri iletimde bir saat darbesi (clock pulse) kullanılır.

5. (…D..) Paralel iletim seri iletime göre daha hızlı bir iletim şeklidir.

6. (…D..) Yerel alan ağı (LAN) coğrafi yapıya göre bilgisayar ağları arasındadır.

7. (…D..) Kentsel alan ağları (MAN) omurga bağlantılarıyla birden çok yerel alan ağının birbirine bağlanmasını sağlar.

8. (…Y..) Yol topolojisinde ağdaki cihazlar anahtar cihaz üzerinden haberleşir.

9. (…Y..) Yeni cihaz eklemenin en kolay olduğu topoloji, yıldız topolojisidir.

10. (…Y..) İstemci donanımları, veri akışı dikkate alınarak sunuculara göre daha güçlü özelliklerde oluşturulur.

11. (…D..) İstemci (client), sunucu veya ağ üzerindeki kaynakları kullanan bilgisayar veya yazılımdır.

12. (…D..) Ağ modelleri farklı ağların birbiriyle uyumlu bir şekilde haberleşmesini sağlar.

13. (…Y..) OSI modeli farklı donanım ve ağ tiplerinin haberleşmesinde kullanılamaz.

14. (…D..) OSI modelinde kullanıcıya en yakın katman uygulama katmanıdır.

15. (…D..) IP adresleri sürüm 4 (IPv4) ve sürüm 6 (IPv6) olmak üzere ikiye ayrılır.

16. (…Y..) HTML web sayfası ve veri tipini kullanan UDP katmanı uygulama katmanı üzerindedir.

17. (…D..) DNS’nin görevi tarayıcıya yazılan web adresini IP adresine çevirmektir.
18. (…Y..) İşletim sisteminde bulunan ping komutu, IP adresinin yerel ağda tanınan fiziksel makine (MAC) adresine eşlenmesi için kullanılan bir protokoldür.

19. (…D..) Ethernet teknolojisi kullanan ağda iki makine aynı anda aynı hattı kullanmaya çalışırsa paket çarpışması meydana gelir ve her iki makine de paketlerini iletemez.

20. (…Y..) Ağ arabirim kartı tümleşik olarak anakart üzerinde varsa genişleme yuvasına ayrıca başka bir arabirim kartı takılamaz.

21. (…D..) Her ağ arabirim kartının bir ayırt edici MAC adresi vardır ve bu adres kart üzerindeki ROM yongasında bulunur.

22. (…Y..) Köprü (bridge) cihazları MAC adresinden bağımsız olarak ağdaki trafiği kontrol eder.

23. (…D..) Kablosuz erişim noktaları kablolu bir internet ağını kablosuza çevirerek ağ erişimi sağlayan cihazlardır.

24. (…D..) Yönlendirici kullanıldığında mesafe fark etmeksizin farklı IP gruplarındaki iki veya daha fazla aygıt birbirine bağlanır.

25. (…D..) Güvenlik duvarı korumakta olduğu bilgisayarların kaynaklarını kullanarak işlem performansını olumsuz etkileyebilir.

26. (…Y..) Bükümlü çift UTP kablo, elektromanyetik parazitler ile radyo frekansı parazitlerine karşı koruma sağlayan kablolardır

27. Senkron ve asenkron seri iletimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Asenkron seri iletim senkrona göre daha yavaştır.
B) Asenkron seri iletimde saat darbesi kullanılır.
C) Senkron seri iletimde karakterin başına başlangıç, sonuna durdurma biti eklenir.
D) Senkron seri iletimde alıcı ve verici eş zamanlı çalışmaz.
E) Senkron seri iletim analog iletim olarak da adlandırılır.

28. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Yazıcı, tarayıcı gibi donanımları paylaşmak
B) Doküman ve kaynak paylaşmak
C) Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamak
D) İnternet hizmeti gibi çeşitli servisleri paylaşmak
E) Makine dilinde program yazmak
29. Aşağıdakilerden hangisi kapsadığı alan bakımından en geniş ağ yapısıdır?

A) MAN
B) CAN
C) PAN
D) LAN
E) WAN

30. Aşağıdaki fiziksel topolojilerin hangisi ağdaki istasyonlardan biri arızalandığında diğerlerinin de etkilendiği ve mesajların aynı yönde iletildiği topolojidir?

A) Yıldız
B) Yol
C) Halka
D) Ağ
E) Hücresel

31. Aşağıdaki fiziksel topolojilerin hangisinde yeni cihaz eklemek ve hata bulmak kolaydır?

A) Hücresel
B) Halka
C) Ağ
D) Yıldız
E) Yol

32. Aşağıdakilerden hangi ikili mantıksal ağ topolojilerini içerir?

A) Örgü-hücresel
B) Yayın-jetonlu Geçiş
C) Halka-yıldız
D) Yol-hücresel
E) Yayın-halka

33. İstemci / sunucu mimarisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İstemci, server olarak da adlandırılır.
B) İstemci, sunucuda paylaşılan kaynaklara erişmek için yetkilendirilmiş olmalıdır.
C) Sunucu, kullanıcıların ağ kaynaklarını paylaştığı ve eriştiği merkezî bir konumdur.
D) Sunucu, istemcilerin kimliklerini ve erişim düzeylerini yönetir.
E) İstemci, sunucu üzerindeki kaynakları kullanır.

34. Tüm iş istasyonlarının eşit yetkiye sahip olduğu ağa ne ad verilir?

A) İstemci-sunucu mimarisi
B) Yerel alan ağı
C) Kampüs alan ağı
D) Eşten eşe
E) Geniş alan ağı

35. Aşağıdakilerden hangisi OSI modeli katmanlarından biri değildir?

A) Sunum
B) Uygulama
C) Seri iletim
D) Oturum
E) Veri bağı

36. Anahtar ve köprü cihazlarının bulunduğu OSI katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma
B) Veri bağı
C) Fiziksel
D) Oturum
E) Seri iletim

37. OSI modelinde en alt katman olan ve ağ kartına bağlanmayı sağlayan birimleri içeren katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunum
B) Ağ
C) Alt
D) Veri bağı
E) Fiziksel

38. Aşağıdakilerden hangisi TCP protokolünün özelliklerinden biri değildir?

A) Bağlantıda olan iki bilgisayar arasında akış kontrolü sağlaması
B) Verinin yapısı, biçimi ile ilgili düzenlemeler yapılması
C) Güvenli veri iletimi sağlanması
D) Gönderilen mesaj parçaları için öncelik ve güvenlik tanımlaması yapılabilmesi
E) Bağlantı noktaları arasında veri iletişimini sağlaması

39. TCP / IP modelinde uygulama katmanında aşağıdaki protokollerden hangisi yer almaz?

A) HTTP
B) SMTP
C) FTP
D) DNS
E) CSMA

40. TCP / IP modelinde ağ üzerinde sunucu dosya gönderimi amacıyla kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) FTP
B) DMA
C) SMTP
D) UDP
E) DNS
41. Bağlantı temelli protokollerde veri alışverişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Alıcının hazır olup olmadığına bakılmaksızın iletim sağlanır.
B) Alıcı, iletişim için her zaman hazırdır.
C) Alıcı ile verici arasında kontrol için sürekli bir iletişim yoktur.
D) Birbirlerine kontrol paketi göndererek el sıkışması yapılır.
E) Bağlantısız protokollere göre çok daha hızlıdır.

42. 192.168.2.10 / 192.168.2.15 / 192.168.2.98
Yukarıda IP adresleri verilen 3 adet bilgisayar, anahtar cihazı üzerinden bağlantı sağlamaktadır.
Buna göre ağ geçidi adresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 192.168.2.1
B) 212.168.1.1
C) 192.168.1.1
D) 168.192.2.1
E) 255.255.255.0

43. İnternet katmanında aşağıdaki protokollerden hangisi bulunmaz?

A) ARP
B) IGMP
C) TELNET
D) ICMP
E) IP

44. Aşağıdaki uygulama-port numarası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) 80-HTTP
B) 110-POP3
C) 25-SMTP
D) 20-FTP veri
E) 143-DNS

45. Yönlendirici ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ağa bağlanan bilgisayarları yönlendirir.
B) İşlemci, RAM, ROM birimlerine sahiptir.
C) İşletim sistemine sahiptir.
D) Fiziksel katman üzerinde çalışır.
E) Yönlendirme için mantıksal adresleri (IP adreslerini) kullanır

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap