9.Sınıf Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

9.Sınıf Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1. Etik nedir?

Ahlak ile ilgili olan kavramlar etik olarak tanımlamaktadır.

2. En çok bilinen etik ilkeler hangileridir?

Dürüstlük, adalet, ahlak, vicdan, onur ve sorumluluktur.

3. Bilişim Etiği nedir?

Özellikle bilgisayar kullanımı için ağ ve internet ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar ve kodları oluşturmaktadır.

4. Bilişim sektörünün etik sorunlarından 3 tanesini yazınız.

• Özel yaşama ilişkin sorunlar
• Siber suçların ortaya çıkması
• Fikrî mülkiyet hakları
• İşsizlik sorunları
• Sağlık sorunları
• Sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri sorunları
• Sanal ortam ve sanal ilişkilerin varlığı
• Yapay zekâ ile ilgili sıkıntıların yaşanması

5. Bilişim temel hak ve özgürlüklerinden 3 tanesini yazınız

• Başkalarının bilgisayarlarına zarar vermek ve bilgisayarlarını bozmak
• Bilgisayarda çalışan insanların çalışmalarına müdahale etmek
• Kişilerin bilgisayar dosyalarını izinsiz almak ve kullanmak
• Bilgisayarda hırsızlık yapmak
• Doğru olmayan bilgileri yaymak için bilgisayar kullanmak
• Korsan yazılım kullanmak
• İzinsiz olarak başkalarının şifrelerini kırmak, kullanmak
• Başkalarının bilgi birikimlerini izinsiz olarak kullanmak
• Kötü amaçlı program yazmak
6. Sosyal medyada uyulması gereken etik kurallardan 3 tanesini yazınız.

• Taraf tutmamak
• Yalan beyanda bulunmamak
• Toplumun değer yargılarıyla çatışmamak
• Başkaları hakkında asılsız beyanlarda bulunmamak
• Kendini farklı göstermemek
• Açık ve anlaşılır dil kullanmak
• Argo ve küfürden kaçınmak
• Başkalarının özeline saygı duymak

7. İnternet etiği ile ilgili yazılı olmayan kurallardan 3 tanesini yazınız.

• İnternet, kişilerin zararına kullanılmamalıdır.
• Kişilerin yaptığı çalışmalar engellenmemelidir.
• Başkalarının özel dosyalarına izinsiz erişim sağlanmamalıdır.
• Doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler desteklenmemelidir.
• Yazılımlar lisanslı olarak kullanılmalıdır.
• Kişilere ait elektronik iletişim kaynakları onların haberi olmadan kullanılmamalıdır.

8. Bilgi güvenliği nedir?

Bilgi sahibinin rızası olmadan bilginin yetkisiz olarak elde edilmesini, değiştirilmesini, dışarıya sızdırılmasını, çalınmasını, el değiştirmesini ve bilgiye zarar verilmesini engellemek için alınan önlemler bütünüdür.

9. Bilgi güvenliğini oluşturan 3 temel ilke hangileridir?

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik

10. Bilgisayara parola atama şekillerini yazınız.

• Bilgisayara her açılışta (BIOS) sorması için kullanıcı adı ve şifre ayarlamak
• Bilgisayarda kurulu olan işletim sistemine her açılışında kullanıcı adı ve şifre ayarlamak

11. Parola güvenliği için dikkat edilecek hususlar hangileridir?

• Tahmin edilmesi zor parolalar kullanılmalıdır (Görsel 1.5).
• Kullanılan parolalar belirli bir metot ile korunmalı ve paylaşılmamalıdır.
• Şifreler belirli aralıklarla değiştirilmelidir.
12. Dosya nedir?

Bilgisayarda yazı, resim ve ses gibi bilgilerin kaydedildiği yapılara dosya denir.

13. Sanayi nedir?

Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda kömür ve buharın kullanılmasıyla makinelerin iş gücüne aktif olarak
katıldığı endüstrinin ortaya çıkmasına sanayi denir.

14. Birinci sanayi devriminin önemli buluş ve olayları nelerdir?

• Buhar gücünün kullanılmaya başlaması
• Sömürgeciliğin yaygınlaşması
• Mors alfabesinin bulunması
• Telgrafın bulunması
• Tarımda gelişmeler meydana geldi

15. İkinci sanayi devrimi ne zaman başlamıştır ve diğer adı nedir?

1870 yılında başlamıştır diğer adı Teknoloji devrimidir.

16. Birinci sanayi devriminin önemli buluş ve olayları nelerdir?

• Elektrik bulunmuştur
• Telefon bulunmuştur
• Kağıt makinaları geliştirilmiştir.
• Seri üretim başlamıştır
• Petrol kullanılmaya başlanmıştır

17. Üçüncü sanayi devrinde ortaya çıkan kavramlar nelerdir?

Hesap makinesi, yarı iletkenler, bilgisayar, telefon, televizyon, uydu anteni, otomasyon, internet ve robotik bu dönemde ortaya çıkan önemli kavramlardır.

18. Üçüncü sanayi devriminde meydana gelen önemli icatlar ve olaylar nelerdir?

• Bilgisayar bulundu.
• Makine otomasyonuna geçildi.
• İnternet hayata geçti.
• Robotik alanda önemli gelişmeler oldu.

19. Dördüncü sanayi devriminde ortaya çıkan kavramlar nelerdir.

Büyük veri teknolojileri, artırılmış gerçeklik ve sanallaştırma, simülasyon sistemleri, otomasyon ve sensör teknolojileri, bulut bilişim sistemleri, siber güvenlik sistemleri, üretim ve hizmet süreçlerinde dijital izlenebilirlik sistemleri

20. Dördüncü sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni meslekler nelerdir?

• Endüstriyel Veri Bilimciliği
• Robot Koordinatörlüğü
• IT / IoT Çözüm Mimarlığı
• Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği / Programcılığı
• Bulut Hesaplama Uzmanlığı
• Veri Güvenliği Uzmanlığı
• Şebeke Geliştirme Mühendisliği
• 3D Yazıcı Mühendisliği
• Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı
• Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı
21. Endüstri 4.0 teknolojileri nelerdir?

• Otonom robotlar
• Simülasyon
• Sistem entegrasyonu
• Nesnelerin interneti
• Siber güvenlik
• Bulut bilişim
• 3D yazıcılar
• Arttırılmış gerçeklik
• Büyük veri

22. Sanallaştırma nedir?

Sunucu bilgisayar ya da normal bir bilgisayar ile birden çok sanal makine oluşturup bu sanal makineler arasında iletişim kurulabilmesidir.

23. Simülasyon nedir?

Fiziksel ya da teorik bir yapının bilgisayar ortamında yazılımlarla kodlanarak modellenmesi,
oluşturulan modelin taklit edilen sistemin davranışlarını anlaması ve izlenecek yöntemlerin sonuçlarını önceden belirleyebilmesi için kullanılan benzetim tekniğidir.

24. Sanal fabrika [VF (virtual factory)] nedir?

Bir fabrika tesisindeki kritik işlemleri, nesneleri modellemek, simüle etmek (benzetme) ve optimize etmek (verimliliği arttırma) için bilgisayarların kullanılmasıdır.

25. Otomasyon nedir?

Fabrikalarda yapılan işin insan ve makine arasında iş bölümü yapılarak paylaşılmasıdır.

26. Sensör nedir?

Çevredeki fiziksel değişiklikleri (sıcaklık, basınç, uzaklık vb.) algılayan cihazlara denir.

27. Bulut bilişim nedir?

Büyük kapasitedeki verilerin internette saklanmasına ve internet üzerinden erişimine imkân veren sistemlerdir.

28. Siber güvenlik nedir?

Ağları ve bilgisayar sistemlerini siber saldırılara karşı korumak için alınması gereken bir dizi önlemleri ifade eder.

29. Anakart nedir?

Bilgisayarların birimleri arasında veri iletimini sağlayan elektronik kartlardır.

30. Anakart standartları nelerdir?

ATX, BTX, Mini ITX

31. İşlemci soketi nedir?

İşlemcinin takıldığı yuvadır.

32. Yonga seti nedir?

Anakart üzerinde veri transfer kontrolörü olarak görev yapan elektronik bir bileşendir.

32. En yaygın kullanılan veri yolları hangileridir.

PCI, AGP, PCI-X, PCI-express,

33. BIOS nedir?
Bilgisayar anakartındaki küçük bir bellek yongasında bulunan yerleşik bir yazılımdır. En temel görevi, bilgisayarın açılış sırasında gereken komutları işletmek ve donanım birimlerini test etmektir.

34. PS/2 Portu nedir?

Klavye ve farenin bilgisayara takıldığı portlardır. Yeşil olana fare, mor olana klavye takılır.

35. USB Portu nedir?

USB dış donanım birimlerinin bilgisayar ile bağlantı kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı biçimidir.

36. LAN-Ethernet (RJ-45) Portu nedir?

Bilgisayarın kablolu şekilde internete veya diğer bilgisayar ağlarına bağlanabilmesine imkân sağlayan porttur.

37. Ses Giriş ve Çıkış Portu nedir?

Bilgisayardan ses alabilmek veya bilgisayara ses aktarabilmek amacıyla kullanılan portlardır.

38. HDMI Portu nedir?

Aynı anda görüntü ve ses verilerini çevre bileşenlerine aktaran porttur.

39. SATA Portu nedir?

Sabit disk [HDD (hard disk drive)], katı durum sürücüleri SSD ve optik sürücülerin anakarta bağlandığı porttur.

40. ATX Güç Bağlantı Portu nedir?

Anakartın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin sağlanması için anakart üzerinde yer alan bağlantı portudur.

41. İşlemci nedir?

İşlemci, adından da anlaşılacağı üzere verileri işlemeye yarayan aygıttır. İşlemcinin önemini anlatmak
için genellikle “bilgisayarın beyni” ifadesi kullanılır.

42. Bilgisayar işlemcisinin yapısında bulunan bileşenler nelerdir?

• Kontrol Birimi
• Veri İletim Yolları (Bus)
• Sayıcılar
• Önbellek (Cache)
• Aritmetik Mantık Birimi
43. Veri iletim yolları nelerdir?

• Adres Yolu (Address Bus)
• Veri Yolu (Data Bus)
• Kontrol Yolu (Control Bus)

44. Kullanım tipine göre işlemci çeşitleri nelerdir?

• Ev ve ofis kullanımı için işlemciler
• Mobil kullanım için işlemciler
• Sunucu tabanlı işlemciler olmak üzere üç grupta incelenebilir

45. Soket tipine göre işlemci çeşitleri nelerdir?

• LGA: Pinlerin ana kart üzerinde olduğu işlemci çeşididir.
• PGA: Pinlerin işlemci üzerinde olduğu işlemci çeşididir.

46. İşlemci soğutma çeşitlerini yazınız.

• Hava ile soğutma
• Sıvı ile soğutma
• Isıl boru ile soğutma

47. Bellek nedir?

Bilgisayarlarda bilgilerin geçici olarak tutulduğu hafıza birimine bellek denir.

48. Bellek çeşitleri nelerdir?

• RAM bellekler
• ROM bellekler

49. ROM bellek çeşitleri nelerdir?

• Rom
• Prom
• Eprom
• Eeprom
• Flash Bellek

50. RAM bellek kapasiteleri nelerdir? Detaylı yazınız.

1 Bayt (B) = 8 Bit
1 Kilobayt (KB) = 1.024 Bayt
1 Megabayt (MB) = 1.024 KB = 1.048.576 Bayt
1 Gigabayt (GB) = 1.024 MB = 1.073.741.824 Bayt
1 Terabayt (TB) = 1.024 GB = 1.099.511.627.776 Bayt

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
9
+1
7
+1
10
+1
6
+1
10
+1
6
+1
9

Yorum Yap

5 Yorum